Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Tin tức » Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Thứ sáu, 21-6-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

GÓP PHẦN NHẬN DIỆN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ THỜI ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
02.11.2023 09:41

Có thể nói, từ khi đất nước giải phóng và thống nhất cho đến nay chưa bao giờ, chưa lúc nào các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, ý đồ chống phá lại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hơn thế nữa, hoạt động chống phá của bọn chúng ngày càng tinh vi hơn, rất khó nhận diện hơn trong đó phải kể đến hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta mà nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin. Do vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc góp phần nhận diện một số quan điểm phủ nhận giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin là một công việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin.

Từ khi hình thành cho đến nay, những nguyên lý, quy luật, khái niệm, phạm trù và phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn tiếp tục là “chìa khóa”, là “kim chỉ nam” giải đáp những vấn đề về tư tưởng và chỉ đạo trong mọi hoạt động thực tiễn cho các Đảng cộng sản, cho giai cấp công nhân và công cuộc đi lên chủ nghĩa xã hội của các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Thực tế đó đã một lần nữa minh chứng, khẳng định về tính đúng đắn và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, bởi bản thân nó là một học thuyết phát triển và nhân văn, luôn hướng tới sự tiến bộ của xã hội. Tuy nhiên, trong thời qua, các thế lực thù địch không ngừng ra sức chống quá quyết liệt nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong đó có chủ nghĩa Mác - Lênin bằng nhiều cách thức với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Do vậy, việc nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn cũng như kiên quyết phê phán, đấu tranh với những luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện là một công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng và hết sức cần thiết.

        Thực tế đã qua cho thấy, các thế lực thù địch, phản động đã và đang ra sức chống phá hết sức quyết liệt vào nền tảng tư tưởng của đảng trong đó có chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhìn chung, các quan điểm chống phá, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin của chúng rất đa dạng. Qua nghiên cứu, có thể khái quát, nhận diện quan điểm sai trái trong việc phủ nhận giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một số nội dung chủ yếu như sau:

Một là, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết sai lầm, ảo tưởng, do đó không có tính thời đại.

Đây thực chất là ý kiến của những người “trước sau như một” - kiên quyết chống đối, bài xích chủ nghĩa Mác - Lênin. Cái mới của họ là ra sức khai thác sự kiện Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào những năm 90 của thế kỷ XX. Cụ thể, các thế lực thù địch, phản động, chống đối cho rằng chủ nghĩa xã hội hiện thực từ năm 1917 đến năm 1991 được xây dựng theo học thuyết Mác - Lênin ở Liên Xô, các nước Đông Âu bị sụp đổ là do đi theo học thuyết sai lầm - học thuyết Mác - Lênin.

Với luận điểm như trên, thoạt đầu khi nghe qua nhiều người tưởng chừng là hợp lý và lôgích, nhưng thực chất đó là những lời ngụy biện để biện minh cho giai cấp bóc lột, bản chất của cả một chế độ. Trước hết, cần phải khẳng định: Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thực tế đã mang lại sự thay đổi lớn và mang lại cuộc sống tốt đẹp không chỉ cho nhân dân Liên Xô, nhân dân các nước Đông Âu mà còn cho cả nhân loại. Nhờ đó đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp đánh thắng các liên minh quân sự của các nước tư bản trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Đây chính là một thực tế hiển nhiên không có gì bàn cãi và cũng không thể phủ nhận. Mặt khác, sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội cụ thể, do nhận thức và thực hiện chưa đúng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, chứ đó không phải là sụp đổ của một học thuyết khoa học, càng không phải là sự sụp đổ về một tương lai tốt đẹp mà nhân loại tiến bộ đang hướng tới. Và một minh chứng hiện hữu là trong bối cảnh Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, một số nước tiếp tục kiên định và kiên trì con đường đi theo chủ nghĩa xã hội dựa trên học thuyết Mác - Lênin thông qua quá trình cải cách mở cửa, đổi mới đất nước, trong đó có Việt Nam. Có thể thấy, công cuộc đổi mới đất nước những năm qua ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết có giá trị lớn nhưng chỉ thích hợp với thế kỷ XIX, cùng lắm là thế kỷ XX, còn trong giai đoạn hiện nay, học thuyết này không còn phù hợp, không còn tính thời sự.

Có thể thấy, ý kiến này không cực đoan như ý kiến nêu trên. Thế nhưng, về thực chất cũng không nằm ngoài mục đích công khai công kích, phủ nhận, bác bỏ giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin. Cụ thể, cũng trong luận điểm này, họ cho rằng học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản tức là học thuyết giá trị thặng dư của chủ nghĩa Mác rất đúng với chủ nghĩa tư bản thế kỷ XIX, nhưng không còn thích hợp với chủ nghĩa tư bản thế kỷ XX, XXI. Theo ý kiến này, chủ nghĩa tư bản hiện đại, sở dĩ vẫn mang tên là “chủ nghĩa tư bản” là theo truyền thống, thật ra nó không còn là chủ nghĩa tư bản theo nghĩa một xã hội dựa trên nền tảng tư bản bóc lột lao động sống để tồn tại và phát triển. Kinh tế tri thức và những điều chỉnh, đổi mới ở các nước phương Tây đã làm thay đổi tất cả: không còn phân chia giai cấp, không còn tư sản, vô sản; không còn bóc lột làm thuê; cách biệt giàu nghèo là điều không thể tránh khỏi… và tất cả những điều đó vốn là quy luật tất yếu, quy luật vĩnh cửu của cuộc sống.

Thế nhưng, thực tế diễn ra lại hoàn toàn khác với quan điểm trên đây. Mặc dù hình thức đã thay đổi rất nhiều nhưng chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn hoàn toàn là chủ nghĩa tư bản. Chẳng hạn, trong giai đoạn hiện nay, do năng suất lao động tăng cao, do thu được lợi nhuận siêu ngạch trong quan hệ kinh tế với các nước tư bản phát triển nên chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn đủ điều kiện trả lương cao cho công nhân kỹ thuật, kỹ sư, giám đốc cũng như dành một lượng tài chính khá lớn cho cứu tế xã hội… song, nhà tư bản vẫn đảm bảo tích lũy và mức tích lũy ngày càng tăng. Đâu đó, chúng ta vẫn nghe những câu chuyện về nhà máy không người, tư bản bóc lột máy không còn bóc lột lao động sống, người lao động đã được trung lưu hóa, trở thành nhà tư bản… thế nhưng đây chỉ là những huyền thoại đẹp đẽ phụ họa cho sự che đậy một cách chấp vá của thế lực tư bản, còn thực tế thì hoàn toàn trái ngược lại. Tóm lại, bóc lột giá trị thặng dư vẫn là phương thức tồn tại cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Dù có nhiều yếu tố pha tạp chi phối nhưng cái công thức toán học c + v + m của C.Mác vẫn giữ nguyên ý nghĩa trong việc mô hình hóa cơ chế hoạt động và xác định bản chất của chủ nghĩa tư bản trước đây cũng như hiện nay. Hệ thống quy luật mà học thuyết ấy nghiên cứu chưa đi vào quá khứ mà vẫn còn tiếp tục hoạt động mãnh liệt trong xã hội hiện đại.

Ba là, cho rằng chủ nghĩa Mác chỉ dựa vào khoa học tự nhiên thế kỷ XIX, khoa học đó khác xa với khoa học tự nhiên hiện đại thế kỷ XX, XXI. Do đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng trở nên lạc hậu, lỗi thời.

Có ý kiến cho rằng, cách mạng khoa học hiện đại với những phát minh lớn của vật lý học, sinh hóa, tin học đã làm cho chủ nghĩa duy vật biện chứng trở nên lạc hậu, lỗi thời. C.Mác, Ph.Ăngghen chỉ dựa vào khoa học tự nhiên thế kỷ XIX, khoa học đó khác xa khoa học tự nhiên hiện đại thế kỷ XX. Và nếu quả thực học thuyết Mác - Lênin không phù hợp với khoa học tự nhiên hiện đại thì rõ ràng học thuyết này không còn tính thời đại nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Cũng cần phải thừa nhận rằng, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại là phép thử quan trọng bậc nhất đối với các phương pháp nhận thức thế giới, kể cả phép biện chứng duy vật. Vấn đề này trước đây cũng đã được Ph.Ăngghen đề cập đến. Cụ thể, Ph.Ăngghen nhấn mạnh: “Phép biện chứng là một hình thức tư duy quan trọng nhất đối với khoa học tự nhiên hiện đại1. Song, khoa học tự nhiên hiện đại không những không bác bỏ phép biện chứng duy vật mà còn khẳng định hùng hồn tính đúng đắn và ý nghĩa thời đại của phương pháp ấy.

Vì sao những khái quát triết học của C.Mác và Ph.Ăngghen dựa một phần vào những thành tựu khoa học thế kỷ XIX mà vẫn không lạc hậu trước sự phát triển vũ bão của khoa học trong thế kỷ XX? Đương nhiên câu trả lời sẽ là: bản thân những thành tựu khoa học tự nhiên mà C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin sử dụng làm phép thử của phép biện chứng, trước hết là học thuyết về bảo toàn chuyển hóa năng lượng, học thuyết tiến hóa không những không lỗi thời với khoa học tự nhiên hiện đại mà còn là nền tảng lý luận của khoa học ấy.

Có thể nói, mỗi bước tiến của khoa học tự nhiên kể cả trong thế kỷ XX, XXI đều là một bước thắng lợi của chủ nghĩa duy vật biện chứng đối với chủ nghĩa duy tâm và phép siêu hình. Song, chủ nghĩa duy tâm hiện đại, đặc biệt là chủ nghĩa thực chứng không dễ dàng lùi bước. Chủ nghĩa duy tâm chắc chắn còn tồn tại rất lâu dài vì nó sống bám vào chỗ yếu cố hữu trong tập quán nhận thức của con người. Ngày nay, chủ nghĩa duy tâm hiện đại thường không công khai đối lập với khoa học mà ra sức lợi dụng các thành tựu mới của khoa học để chống lại chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng. Chẳng hạn, đầu thế kỷ XX chủ nghĩa duy tâm vật lý lợi dụng phát minh về điện tử và những tính chất vật lý của điện tử đã tuyên bố “vật chất biến mất”, “vật chất biến thành năng lượng”. Bác bỏ chủ nghĩa duy tâm vật lý, trước đây V.I.Lênin cũng đã từng chỉ rõ: không phải vật chất biến mất mà chỉ những giới hạn nhận thức của con người không ngừng bị phá vỡ mà thôi.

Hiện nay, một số người dựa vào những thành tựu của tin học, điều khiển học để phủ nhận chủ nghĩa duy vật bằng nhiều lý lẽ khác nhau, ví dụ cho rằng thông tin và tri thức chứ không phải vật chất là tính thứ nhất. Họ cố tình lẫn lộn thông tin với tính cách nhận thức, trí tuệ với các ký hiệu thông tin là võ vật chất của trí tuệ. Họ không hiểu rằng vận động thông tin trong hệ thống máy tính là vận động vật chất, mặc dù nó có khả năng chuyển tải chứa chất sản phẩm của tư duy và tư duy con người luôn luôn có xu hướng vật chất hóa nghĩa là tồn tại trong cái võ vật chất nhất định.

Việc khoa học tự nhiên đi sâu khám phá bí mật của thế giới vật chất, đi sâu vào thế giới vi mô, vĩ mô, siêu vĩ mô, nguồn gốc vũ trụ… đã làm cho lý thuyết khoa học và nguyên lý triết học duy vật biện chứng ngày càng tiếp nhận, bổ sung cho nhau và làm chỗ dựa cho nhau. Phép biện chứng duy vật không chỉ phù hợp với khoa học tự nhiên hiện đại mà còn trở thành phương pháp luận ngày càng thích hợp với khoa học hiện đại. Phép biện chứng duy vật không phải lý thuyết khép kín mà cùng với sự tiến bộ của khoa học, phép biện chứng duy vật cũng không ngừng phát triển, đổi mới. Điều này đúng như Ph.Ăngghen đã từng nói, mỗi khi khoa học có những phát hiện mới vạch thời đại thì chủ nghĩa duy vật không trách khỏi phải thay đổi hình thức của nó. Những bước tiến của mỗi khoa học đang đòi hỏi các nhà triết học có những khái quát mới để phát triển mạnh mẽ chủ nghĩa duy vật biện chứng với tính cách công cụ hiện đại nhận thức thế giới. Với những gì như đã phân tích, hoàn toàn có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng quan điểm cho là chủ nghĩa Mác chỉ dựa vào khoa học tự nhiên thế kỷ XIX, khoa học đó khác xa với khoa học tự nhiên hiện đại thế kỷ XX, XXI. Do đó, chủ nghĩa duy vật biện chứng trở nên lạc hậu, lỗi thời là hoàn toàn sai lầm và thực chất của loại ý kiến này suy cho cùng là nhằm phủ nhận giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Xuất phát từ thực tế như đã nêu trên, có thể nói trong giai đoạn hiện nay việc bảo vệ giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, quan điểm của Đảng là một nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, và vô cùng cấp thiết đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trong thời gian tới, để góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cần tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phải thấy rằng đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, đặc biệt là trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trọng tâm của công tác bảo chủ nghĩa Mác - Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước; làm rõ những cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ, kịp thời về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này sẽ giúp cho việc bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin ngày càng có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện công tác tuyên tuyền, giáo dục đối với toàn đảng, toàn quân và toàn dân để từ đó giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết cũng như nhận diện được các luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù đich, phản động trong việc chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và nhận diện được quan điểm sai trái của các thế lực thù địch cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là vấn đề hết sức quan trọng. Bởi thông qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trao rèn nhận thức, bản lĩnh chính trị, nâng cao sức đề kháng trước những tư tưởng sai trái, lệch lạc, không để mình bị tự diễn biến, tự chuyển hóa. Để công tác này đạt hiệu quả thiết thực, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp phải là tấm gương trong học tập và nghiên cứu lý luận, phải nhận diện được và có quan điểm rõ ràng trước các quan điểm lệch lạc, thù địch, từ đó tuyên truyền, giáo dục và vận động đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống.

Thứ ba, kiên quyết, kiên trì, chủ động vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin của các thế lực thù địch.

Để đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, trước hết cần nhận thức rõ mục đích, âm mưu, thủ đoạn, lực lượng, phương tiện… mà các lực lượng phản động, cơ hội chính trị sử dụng để chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin. Việc nắm âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch không chỉ dừng lại ở việc nắm được âm mưu, thủ đoạn chung mà phải tiến tới nắm rõ nhân thân, sở trường, sở đoản của những kẻ có tư tưởng thù địch, cơ hội chính trị; mục đích cụ thể, mục đích lâu dài, cơ sở tư tưởng, nguồn gốc phát sinh, phát triển của những luận điệu chống phá mà họ sử dụng.  Hơn nữa, những nội dung này cần sớm phổ biến kịp thời tới các lực lượng tham gia đấu tranh và lưu trữ trong kho dữ liệu dưới những hình thức phù hợp, vừa mang tính bảo mật cao, vừa dễ dàng truy cập, phổ biến khi cần thiết.

Thứ tư, tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan, phương tiện truyền thông từ Trung ương đến địa phương trong tuyên truyền, đấu tranh chống các luận điểm sai trái.

Để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng cần tiếp tục phát huy vai trò các cơ quan chức năng cũng như phát huy vai trò, hiệu quả các cơ quan báo chí, truyền thông, các thiết chế văn hóa ở cơ sở... trong việc nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình. Các cơ quan Báo chí, truyền thông cần chủ động thông tin chính thống, thông tin phản bác quan điểm sai trái, thù địch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm định hướng. Các cơ quan quản lý nhà nước, bộ, ngành, địa phương cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông, đây cũng là biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với báo chí nói riêng và đối với xã hội nói chung.

Thứ năm, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm, website, báo điện tử của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam.

Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm, website, báo điện tử của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoặc từ nước ngoài vào việt Nam. Đồng thời cũng cần quan tâm tạo môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong việc cung cấp các dịch vụ trên nền tảng số và việc thực thi pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi, hợp tác quốc tế về chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ kỹ thuật, phát triển và quản lý báo điện tử, truyền thông trên Internet, mạng xã hội...

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị.

Giáo dục lý luận chính trị là một phần quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; không những thế công tác tư tưởng lý luận còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng. Do vậy, để góp phần bảo vệ cũng như bảo vệ một cách hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình hiện nay cần phải quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị thông qua việc thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về vai trò của việc học tập lý luận chính trị; thực hiện nghiêm quy định, chế độ học tập lý luận chính trị gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng dạy lý luận chính trị, trong đó tập trung xây dựng, củng cố, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên, đồng thời kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trường chính trị…

Kết luận:

Như vậy, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng ta là hết sức tinh vi, phức tạp. Song, dù được thực hiện bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm độc như thế nào đi chăng nữa những luận điệu, quan điểm sai trái đó vẫn không thể phủ nhận được tính đúng đắn, khoa học và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là xoá bỏ xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn nhất định thành công; mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh do Đảng ta đề ra nhất định sẽ trở thành hiện thực.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Ngọc Long: Chủ nghĩa Mác - Lênin với vận mệnh và tương lai của chủ nghĩa xã hội hiện thực, Nxb. Chính trị quốc gia, 2009.

2. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, t.20. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999.1 C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập, t.20. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999, tr. 487.ThS Lê Thị Hồng Nhiên (Khoa LLCS)Gửi qua YM

Những bản tin khác: Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 004299877
IP của bạn: 3.230.173.188
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com