Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Tin tức » Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Thứ bảy, 25-5-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

BẢO VỆ HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA KARL MARX TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Bài viết làm rõ nội dung và nghiên cứu bổ sung một số nội dung mới của học thuyết giá trị thặng dư của Karl Marx. Học thuyết này đã trở thành vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công nhân. Ngày nay, dưới tác động của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, lực lượng sản xuất đã có những biến đổi sâu sắc, kéo theo những thay đổi nhất định trong quan hệ sản xuất, ... Sự phát triển này đòi hỏi giảng viên Trường Chính trị vừa phải tiếp tục nghiên cứu và bổ sung lý luận này trong điều kiện mới, vừa phải đấu tranh phê phán các tư tưởng xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với lý luận của Karl Marx. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của học viên chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở vào đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xem tiếp...

TƯ TƯỞNG THANH NIÊN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

[02.11.2023 10:01]
Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch luôn tìm cách làm chủ ý thức hệ của lực lượng cấp tiến này. Trước vận hội và thách thức hội nhập quốc tế, thanh niên rất cần sự quan tâm bồi dưỡng, giáo dục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để có đủ bản lĩnh cách mạng, nhận diện rõ âm mưu “diễn biến hòa bình”, giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, giương cao ngọn cờ “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” mà Đảng và Bác Hồ tin tưởng giao phó.
[Đã đọc: 373]
Xem tiếp...

GÓP PHẦN NHẬN DIỆN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ THỜI ĐẠI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

[02.11.2023 09:41]
Có thể nói, từ khi đất nước giải phóng và thống nhất cho đến nay chưa bao giờ, chưa lúc nào các thế lực thù địch, phản động từ bỏ âm mưu, ý đồ chống phá lại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hơn thế nữa, hoạt động chống phá của bọn chúng ngày càng tinh vi hơn, rất khó nhận diện hơn trong đó phải kể đến hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta mà nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin. Do vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc góp phần nhận diện một số quan điểm phủ nhận giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin là một công việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin.
[Đã đọc: 171]
Xem tiếp...

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN CƠ SỞ CỦNG CỐ TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN

[02.11.2023 09:25]
Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ra Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa... Trong đó, một trong những cơ sở vững chắc nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng ta xuất phát từ mối quan hệt máu thịt giữa Đảng và nhân dân.
[Đã đọc: 155]
Xem tiếp...

CÔNG TÁC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

[02.11.2023 09:13]
Hiện nay công tác đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị trên không gian mạng diễn ra vô cùng phức tạp. Chứng tập trung chống phá vào quan điểm Chủ nghĩa Mac Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết này nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ quan điểm Chủ nghĩa Mac Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng vừa là vấn đề cấp thiết, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ đảng viên. Bài viết cũng trình bày những kết quả đạt được, hạn chế từ đó đề xuất ra một số giải pháp thực hiện cpos hiệu quả trong công tác đấu tranh ở thời gian tới.
[Đã đọc: 173]
Xem tiếp...

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

[02.11.2023 09:09]
Ngày nay, đất nước ta đang thực hiện đổi mới, mở cửa hội nhập, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bên cạnh sự thuận lợi, chúng ta cũng có đối mặt với nhiều thách thức trong công tác đấu tranh chống các hành động xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vì thế là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị trong đó có Trường Chính trị. Mỗi giảng viên của Trường cần phải cần nghiên cứu, học tập, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước để kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng; phải coi trọng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để không ngừng phát triển học thuyết cách mạng đó nâng cao sức “đề kháng”, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về mặt tư tưởng, lý luận.
[Đã đọc: 341]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]

 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 004251759
IP của bạn: 44.200.86.95
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com