Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Tin tức » Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Thứ sáu, 29-9-2023

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, VỮNG NIỀM TIN ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Tóm tắt: Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng làm giảm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, vững niềm tin đi lên chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa Xem tiếp...

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LÀ MỘT BIỆN PHÁP BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

[03.08.2023 08:10]
Tóm tắt: Nâng cao nhận thức về lý luận chính trị luôn là mục tiêu quan trong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng. Đặc biệt, khi đất nước bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì việc nâng cao nhận thức về lý luận chính trị sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Đảng và Nhà nước khi mà hàng ngày, hàng giờ các thông tin thật giả tràn lan trên mọi mặt trận, trong đó có phương tiện truyền thông. Do vậy, ngoài việc đấu tranh với các thông tin sai sự thật trên phương tiện truyền thông thì công tác rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy phản biện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng là một hoạt động có ý nghĩa góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
[Đã đọc: 42]
Xem tiếp...

CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA

[25.05.2023 13:49]
Tóm tắt: Đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng văn hóa là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Bài viết trình bày những kết quả đã đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian qua, từ đó đề xuất những giải pháp thực hiện ngày càng có hiệu quả các mặt công tác này trong thời gian tới.
[Đã đọc: 102]
Xem tiếp...

NÂNG CAO CẢNH GIÁC, NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG CỦA ĐẢNG

[25.05.2023 13:46]
Tóm tắt: Nhận diện về các phương thức, nội dung chống phá của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Mỗi đảng viên là một chiến sĩ trên mặt trận không gian mạng, nên phải luôn cảnh giác, trang bị kiến thức đủ miễn dịch không bị thâm nhiễm, có bản lĩnh và khả năng phản bác, bảo vệ nền tảng của Đảng một cách hữu hiệu.
[Đã đọc: 82]
Xem tiếp...

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

[20.02.2023 15:54]
Ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị (Khóa XII) ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, luôn được quan tâm thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống các trường chính trị trong cả nước là cơ quan, đơn vị có vai trò nòng cốt. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, việc phát huy tốt vai trò của đội ngũ giảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng.
[Đã đọc: 167]
Xem tiếp...

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA CẤP ỦY ĐẢNG CƠ SỞ TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

[20.02.2023 15:48]
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là kiên quyết, kiên trì giữ gìn, duy trì, củng cố bản chất cách mạng và khoa học, phát huy, phát triển sáng tạo những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng thấm sâu, ngày càng đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của Nhân dân. Để làm được điều đó, cần có sự đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, trong đó vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở đảng với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, thù địch trong tình hình hiện nay là hết sức quan trọng.
[Đã đọc: 153]
Xem tiếp...

 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 004011925
IP của bạn: 18.206.194.21
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com