Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Tin tức » Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Chủ nhật, 21-7-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

NÂNG CAO CẢNH GIÁC, NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG CỦA ĐẢNG
25.05.2023 13:46

Tóm tắt: Nhận diện về các phương thức, nội dung chống phá của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Mỗi đảng viên là một chiến sĩ trên mặt trận không gian mạng, nên phải luôn cảnh giác, trang bị kiến thức đủ miễn dịch không bị thâm nhiễm, có bản lĩnh và khả năng phản bác, bảo vệ nền tảng của Đảng một cách hữu hiệu.

Nội dung:

Việt Nam hiện có gần 60 triệu người sử dụng mạng xã hội facebook đứng thứ 7 thế giới. Qua khảo sát thực tế thì đảng viên, công chức nhà nước hầu hết có sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, youtube. Các thế lực thù địch, kẻ xấu đã sử dụng các trang mạng xã hội này nhất là trang facebook để thực hiện các hoạt động chống phá với nhiều hình thức và nội dung khác nhau. Nội dung chống phá chủ yếu là xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, khoét sâu những hạn chế trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhất là tình trạng tham nhũng trong bộ máy công quyền. Với mục tiêu là làm mất lòng tin đối với Đảng, Nhà nước, làm cho xã hội, kể cả đảng viên hoài nghi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thu hút lực lượng ủng hộ, hướng đến lật đổ chính quyền, thay đổi chế độ chính trị. Thủ đoạn của chúng rất tinh vi nếu không tinh tường sẽ không nhận ra vì chúng thường dựa vào một số sự thật sau đó bóp méo vấn đề, nâng thêm tính phức tạp, dẫn dắt dư luận xã hội theo hướng tiêu cực. Đối tượng chúng hướng đến là mọi tầng lớp trong xã hội, trong đó có đảng viên. Nếu đảng viên không đủ bản lĩnh sẽ bị chúng tiêm nhiễm, dẫn dắt dần sẽ tin vào chúng và một tất yếu sẽ dẫn đến mất lòng tin đối với đảng. Vì vậy mỗi đảng viên phải tạo cho mình hệ “:miễn dịch” bằng cách không ngừng học tập lý luận chính trị, thắm nhuần những giá trị tinh hoa cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông suốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có nhân sinh quan cách mạng kiên định đồng thời phải luôn nhớ bao thế hệ phải hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc, bao người đã ngày đêm vất vả cũng không ít đã ngã xuống cho công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Số đảng viên tham nhũng, thoái hoá, biết chất không phải là bản chất của Đảng ta, tất cả đảng viên vi phạm điều bị xử lý nghiêm khắc. Mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước điều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Có kiến thức, có niềm tin, có trách nhiệm cùng với lòng trung thành, mỗi đảng viên sẽ rất dễ dàng nhận dạng được chánh, tà trên không gian mạng. Đảng viên, công chức phải hiểu rằng mình chính là đối tượng mà bọn chúng muốn tác động, lôi kéo, nếu không nhận diện được có thể sẽ vô tình trở thành người giúp sức cho bọn chúng. Vì vậy để chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc trước nhất mỗi đảng viên phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, luôn trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tuỵ phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước, có thái độ kiên quyết với các hành động chống phá xuyên tạc và có những hành động cụ thể, thiết thực để bảo vệ, phản bác, đấu tranh một cách kiên quyết. Mỗi đảng viên phải là một chiến sĩ trên mặt trận không gian mạng. Đã là chiến sĩ thì phải chiến đấu, tuỳ vào từng vị trí công tác của đảng viên mà có phương thức đấu tranh, phản bác, bảo vệ phù hợp. Riêng đối với một giảng viên trường chính trị luôn giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đấu tranh này. Mỗi giảng viên cần có những hành động cụ thể như sau:

1. Phải luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, luôn là tấm gương mẫu mực trong cuộc sống trong công việc, tích cực học tập thắm nhuần lý luận chính trị mà cụ thể là học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Mỗi đảng viên là một tấm gương là đã góp phần tích cực, thiết thực làm cũng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước là hành động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư phải trở thành hành động của đảng viên.

2. Phải luôn có ý thức cảnh giác, nhất là khi chọn lọc, sử dụng thông tin cho bài giảng. Các thông tin, số liệu phải là những thông tin chính thống và được kiểm chứng, đã được công bố trên các cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước. Không nên lấy các thông tin trên các trang mạng xã hội dùng cho bài giảng khi chưa có kiểm chứng. Thu thập thông tin cho bài giảng ở bất kỳ kênh nào, cũng như khi thuyết trình bài giảng phải luôn bảo đảm nguyên tắc đúng với đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật. Hiện có quá nhiều thông tin tiêu cực nhất là tình trạng tham nhũng đã được công bố, khi sử dụng các thông tin này cho bài giảng cần chú ý theo nguyên tắc hoa thơm lấn cỏ dại. Nếu đưa quá nhiều thông tin tiêu cực nhưng không có thông tin tích cực, hoặc thông tin tích cực quá ít cũng sẽ làm giảm sút lòng tin, làm mất lòng tin đối với đảng. Tham nhũng, thoái hoá biến chất của một đảng viên cụ thể là ở một con người cụ thể chứ đó không phải là bản chất của Đảng. Ví dụ trong đại dịch covid 19 cả nước hàng triệu người từ mọi thành phần trong xã hội cùng chung tay cùng Đảng, Nhà nước phòng chống dịch bệnh, trong đó có hàng triệu đảng viên cùng góp công, góp sức và cũng không ít đã hy sinh. Tất cả vì sức khoẻ của nhân dân, không ai bị để lại phía sau đó mới chính là bản chất của Đảng, nhà nước ta. Cũng trong thời điểm khó khăn chung của cả nước lại có một số đảng viên đã lợi dụng và trục lợi cá nhân đó là bản tính cá nhân chứ không phải là bản chất của một đảng viên. Các trang mạng xã hội cũng không ít bài với nhiều bình luận, lên án nhưng sâu thẳm bên trong là muốn quy chụp cho tất cả đảng viên, cho sự yếu kém trong công tác quản lý, nhằm làm mất lòng tin đối với Đảng, Nhà nước. Đảng viên nếu không có lập trường vững vàng không thấu hiểu thì rất dễ bị tác động, rất dễ mất niềm tin. Như vậy vấn đề có thể xem đó là nguyên tắc khi nói về những hiện tượng tiêu cực trong xã hội nói chung thì cần phải có hiện tượng tích cực trong xã hội nhằm lấn át,  các hiện tượng tiêu vì thực tiễn diễn ra trong xã hội các hiện tượng tiêu cực bao giờ cũng là tiểu số.

3. Việc tiếp xúc với các trang mạng xã hội. Qua nhận xét chủ quan thấy rằng đảng viên, công chức thường xuyên có tiếp xúc với các trang mạng xã hội, nên cũng tiếp cận với quá nhiều thông tin trong đó có các thông tin xấu, độc. Với sự tác động liên tục theo chiến thuật: “Mưa dầm thấm lâu” sự miễn nhiễm dần cũng bị tổn thương, nên cách đối trị để bảo vệ trước nhất là chính mình nên đảng viên, công chức hãy dành nhiều thời gian tiếp cận với các trang Web của Đảng, Nhà nước, các báo, tạp chí chuyên ngành, qua đó không chỉ giúp phát triển về chuyên môn, lý luận mà còn cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích có thể vận dụng ngay vào thực tiễn công tác, nâng cao khả năng nhận diện, phản biện các luận điệu xuyên tạc, vu khống. Qua đó cũng thắm nhuần về lý luận, cũng cố niềm tin, lý tưởng, tăng thêm sức mạnh, sẵn sàng cống hiến hiến hết mình cho công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

4. Về một số hành động cụ thể nên làm thường xuyên của giảng viên trong bảo vệ nền tảng của Đảng. Thứ nhất là thông qua các bài viết. Bài viết có thể được gửi đến các báo, tạp chí, các bản tin thông tin lý luận. Với những bài viết có thể trực tiếp phản biện từng nội dung các thế lực thù địch kẻ xấu đang thực hiện các hoạt động chống phát, nhất là những vấn đề có tính thời sự, qua bài viết chỉ ra những việc bọn chúng vu khống, nói sai sự thật, lôi kéo, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực và cũng chứng minh cho dư luận hiểu rõ hiểu đúng về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về vấn đề đó. Ví dụ vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm nếu không có thông tin diễn biến kịp thời của các báo chí như Đài tiếng nói việt Nam thì các trang mạng xã hội sẽ dẫn dắt dư luận xã hội theo chiều hướng tiêu cực, sai với sự thật làm cho xã hội bức xúc. Thứ hai trong quá trình giảng bài có thể lồng gép những nội dung phù hợp với bài giảng bằng các chứng, lý để phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cũng cố lòng tin đối với Đảng, Nhà nước thông qua các bài giảng, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, xây dựng lối sống giản dị, trung thành, trung thực, tận tuỵ phục vụ nhân dân là nhiệm vụ chính trị của mỗi giảng viên. Trong giao tiếp hằng ngày, trong luận đàm thế sự phải luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Không nói những lời sai trái, không hùa theo những người có lời nói, quan điểm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Phải mạnh dạng thẳng thắng bảo vệ cái đúng, những cái sai cũng phải tìm cách phản biện và dẫn dắt họ trở về với cái đúng nhất là với các đồng chí mình. Phải nhất quán trong lời nói và hành động, loại bỏ các hoài nghi, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Với những người bên ngoài xã hội nhất là những người thân trong gia đình cũng phải thường xuyên nhắc nhở việc tiếp xúc với các trang mạng xã hội, không để bị lôi kéo, dẫn dắt theo đám đông, không vào các trang mạng có tính phản động, những trang web có nội dung không lành mạnh.

5. Không tham gia bình luận, bày tỏ chính kiến trên các trang mạng xã hội, phải hết sức cẩn thận trong việc này, vì với tư cách là một đảng viên cần phải giữ gìn kỷ luật trong phát ngôn. Phát ngôn, bình luận phải là các diễn đàn được phép. Với tư cách là một đảng viên, nếu viết bài chưa qua kiểm duyện, phát ngôn chưa qua kiểm soát rất dễ dẫn đến sai phạm, chưa kể với công nghệ ngày nay kẻ xấu có thể làm thay đổi, làm lệch các nội dung. Đảng viên không nên tham gia vào các hội nhóm không quen biết trên mạng xã hội. Thực tiễn thời gian qua có nhiều người tham gia vào các hội nhóm trong đó có người làm việc trong các cơ quan nhà nước, ban đầu họ cũng với động cơ tốt nhằm giải trí, giúp người khác rèn luyện về sức khoẻ, giúp đỡ người khoa khăn. Nhưng một thời gian sau mới biết được các tổ chức đó là các tổ chức phản động, các tổ chức lôi kéo người khác để trục lợi, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ đoàn kết dân tộc, chống đối chính quyền. Ví dụ các tổ chức truyền giáo trái phép như tổ chức do ông Trần Tâm, bà Thanh Hải với pháp môn gọi là “Diệu âm”.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước bảo vệ nền tảng của Đảng là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Việc trước hết là mỗi đảng viên phải có ý thức bảo vệ chính mình, sau đó tuỳ vào vị trí công tác mỗi người có những hành động cụ thể để bảo vệ nền tảng của Đảng, và có hành động đấu tranh phù hợp./.
Ths Thái Trường An (Phó khoa NN&PL)Gửi qua YM

Những bản tin khác: Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 004342446
IP của bạn: 44.211.31.134
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com