Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Tin tức » Thông tin lý luận và thực tiễn Thứ sáu, 21-6-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm của chi đoàn
15.01.2018 15:11Công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đảng đã đánh giá rất cao vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng. Đảng coi xây dựng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là quá trình xây dựng đội ngũ dự bị tin cậy, bổ sung lực lượng thường xuyên cho Đảng. Do vậy, Chi đoàn Trường Chính trị Phạm Hùng luôn xác định việc tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, đặc biệt là công tác phát triển Đảng viên từ đoàn viên nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi đoàn đã được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám hiệu Trường, sự phối hợp các Đoàn thể trong đơn vị; sự chỉ đạo kịp thời của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh trên tất cả các mặt công tác của Đoàn. Tất cả những yếu tố đó đã tạo thuận lợi lớn cho công tác của Chi đoàn nói chung và công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp nói riêng.

Để tạo nguồn đoàn viên ưu tú có chất lượng, Ban Chấp hành Chi đoàn xác định một trong những công tác trọng tâm đó là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, trong thời gian qua Chi đoàn luôn chú trọng đến việc giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên thông qua các mặt hoạt động:

Một là, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Chi đoàn đã tiến hành xây dựng kế hoạch về công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng như: rà soát về số lượng, chất lượng, năng lực, phẩm chất để từ đó giao nhiệm vụ để thử thách; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy thực hiện quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên mới ở mỗi Chi bộ; phân công đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và phân công một đồng chí trong Ban Chấp hành nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên.

Hai là, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và đã được cụ thể hóa trong bảng đăng ký “Chương trình rèn luyện đoàn viên” hàng năm cho đoàn viên đăng ký thực hiện, cụ thể từng đoàn viên phải đăng ký thực hiện tốt các nội dung như: chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nội dung đã đăng ký về “Học tập và làm theo lời Bác”; thực hiện các phong trào do chi đoàn triển khai gồm: “3 trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ”, “Cải cách hành chính”, ”Thực hành tiết kiệm”; nghiên cứu 6 bài học chính trị cho đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên gắn với các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các di tích lịch sử, đền thờ, khu lưu niệm các anh hùng, liệt sỹ, tiêu biểu Chi đoàn có nhận chăm sóc cảnh quan một khu vực trong Khu tưởng niệm CốChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và định kỳ hàng tháng đều cử đoàn viên đến chăm sóc và nhổ cỏ dại; tuyên truyền các gương anh hùng dân tộc, anh hùng liệt s thông qua việc tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của các anh hùng dân tộc, anh hùng liệt s; phân công 100 % đoàn viên dự học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, các chính sách, pháp luật của Nhà nước do Đảng ủy và đơn vị tổ chức; tham gia đóng góp quỹ Tấm lòng vàng, quỹ Trái tim cho em ... Từ đó, giúp đoàn viên được rèn luyện, trưởng thành tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ba là, thông qua việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào do đơn vị, Đoàn cấp trên phát động với những việc làm cụ thể  như: phát động đoàn viên đăng ký việc học tập đầy đủ và định kỳ có sơ kết tổng kết, đề nghị biểu dương; đăng ký phong trào dân vận khéo ở đơn vị; duy trì kể một mẫu chuyện về tấm gương của Bác trong các cuộc họp lệ chi đoàn; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến về việc học tập và làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng quý... Qua việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã mang lại nhiều kết quả thiết thực cho đoàn viên, giúp cho toàn thể đoàn viên Chi đoàn nhận thức sâu sắc về những nội dung, giá trị to lớn về việc tu dưỡng và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đồng thời đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong từng đoàn viên, phấn đấu vươn lên trong công tác, quyết tâm cùng với đồng chí, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Bốn là, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng về công tác phát triển đảng viên mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức trẻ được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường đặc biệt xem trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, chính trị. Thông qua các cuộc họp liên tịch (giữa Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn định kỳ hàng quý) Ban Chấp hành Chi đoàn có điều kiện báo cáo về tình hình tư tưởng của đoàn viên cũng như báo cáo về tình hình hoạt động, các kiến nghị khó khăn, vướng mắc của chi đoàn đtừ đó được Đảng ủy, Ban Giám hiệu định hướng, chỉ đạo và tạo các điều kiện thuận lợi nhất để chi đoàn hoạt động ngày càng tốt hơn.

Năm là, thông qua việc triển khai và tham gia sâu rộng các phong trào hành động cách mạng do Đoàn khối Các cơ quan tỉnh phát động về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên với những nội dung, hình thức phong phú như tham gia các chuyến về nguồn tại các huyện đảo Lý Sơn, Côn Đảo, Hải quân Vùng 4...; các đợt sinh hoạt chính trị: “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tham gia đóng góp các quỹ hướng về biển đảo; tham gia các hoạt động hỗ trợ các xã nông thôn mới.... đã thực hiện hiệu quả việc truyền thụ, giác ngộ lý tưởng cách mạng và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên trong thời kỳ mới cho đoàn viên. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với Công đoàn tổ chức phát động và triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đặc biệt là phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi”, “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh - Tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền”. Thông qua các phong trào, đã đoàn kết và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến từ đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp.

Với những nỗ lực trên, Chi đoàn đã hoàn thành chỉ tiêu giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp theo Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đề ra và cả 2 Đoàn viên ưu tú này đã được vinh dự vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam nâng tổng số đảng viên trong Chi đoàn ở cuối nhiệm kỳ 8/13 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 61,5%. Các đoàn viên sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ đảng viên là đoàn viên đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong các phong trào đoàn nói riêng và các phong trào của đơn vị nói chung, đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tín với cấp ủy đảng, được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quy hoạch bố trí giữ chức v chủ chốt trong đơn vị.

 

        Trong thời gian tới để làm tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong Chi đoàn, Ban Chấp hành xác định cần mạnh dạn giao cho thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bản lĩnh trên cơ sở sự chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Trường, của Đoàn cấp trên. Song song đó, sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, mà trọng tâm sẽ tập trung quán triệt cho đoàn viên nắm được và ý thức được động cơ, mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Vào Đảng phải xuất phát từ động cơ đúng đắn, trong sáng, là để rèn luyện và trưởng thành hơn, được cống hiến khả năng của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chưa vào Đảng không có nghĩa là chưa phấn đấu, chưa rèn luyện, chưa cống hiến. Đây được xem là yếu tố tiên quyết quyết định đến chất lượng đảng viên sau này. Để làm được việc này thì Chi đoàn cần giúp đoàn viên hiểu sâu sắc bản chất Đảng ta là “đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”.Từ việc xác định đúng đắn động cơ phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ giúp bản thân người đoàn viên thật sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần gương mẫu, tự giác trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết và sáng tạo, tuổi trẻ Chi đoàn Trường Chính trị Phạm Hùng quyết tâm thực hiện thành công tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 -2019 đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.Ths. Hà Quốc Thanh (Chuyên viên Phòng Hành chính - Quản trị)Gửi qua YM

Những bản tin khác: Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 004299881
IP của bạn: 3.230.173.188
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com