Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Tin tức » Thông tin lý luận và thực tiễn Thứ ba, 21-3-2023

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

VAI TRÒ CỦA HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI VIỆC NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY
15.01.2018 09:46

Lê Thị Hồng Nhiên

GV Khoa Mác-Lênin & TTHCM

Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã chỉ ra một trong những biểu hiện để nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên đó là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Thực tế này một lần nữa cho thấy rằng, trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu và học tập lý luận chính trị là một yêu cầu rất cần thiết đối với người cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Học tập lý luận chính trị - học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một vấn đề rất cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thông qua việc nghiên cứu và học tập về lý luận chính trị không những giúp cho người cán bộ, đảng viên có một sự hiểu biết sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn giúp cho người cán bộ, đảng viên củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước; từ đó thúc đẩy họ tự nguyện, tự giác, hăng hái hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra.

V.I.Lênin đã từng khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”. Hồ Chí Minh cũng cho rằng: “Do kém về lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông, nhiều cán bộ, đảng viên của ta mắc phải bệnh chủ quan, gặp mọi việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý mình nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại”. Như vậy, trong hoạt động thực tiễn, lý luận được xem là cái kim chỉ nam chỉ cho ta biết phương hướng để hành động trong công việc thực tế; do vậy nếu không có lý luận và không hiểu gì về lý luận thì chúng ta sẽ không có phương hướng để hành động và khi ấy sự thất bại trong công việc, trong cuộc sống, trong hoạt động cách mạng… là điều tất yếu không tránh khỏi.

Có thể nói, việc lười nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng nói riêng và lý luận chính trị nói chung được xem là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị rất nguy hiểm trong cán bộ, đảng viên. Nó không những làm cho cán bộ, đảng viên không nắm được quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng, nghị quyết của Đảng dù rất đúng đắn, nhưng  lại chậm được triển khai, cụ thể hóa và trở thành hiện thực. Song, cũng do lười học tập lý luận chính trị, không nắm chắc, hiểu sâu chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nên cán bộ, đảng viên không thể tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện. Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng đã chỉ rõ: “Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.

Như vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu và học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên giữ vai trò rất quan trọng. Thông qua học tập lý luận chính trị sẽ giúp cho người cán bộ, đảng viên trang bị đầy đủ, toàn diện hơn và có sự hiểu biết sâu sắc hơn về tri thức lý luận chính trị; đồng thời giúp họ giữ vững bản lĩnh chính trị; củng cố, tăng cường niềm tin vào tương lai của dân tộc, của sự nghiệp cách mạng, từ đó góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên cũng như góp phần thực hiện thắng lợi 01 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Lê Thị Hồng Nhiên (TTLL&TT 2017)Gửi qua YM

Những bản tin khác: Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 003851214
IP của bạn: 18.205.66.93
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com