Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Thông tin lý luận và thực tiễn Thứ bảy, 13-4-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


Trường Chính trị Phạm Hùng góp phần đào tạo chuẩn hóa đội ngũ Cán bộ, Công chức cấp Xã
Tác giả: Đinh Văn Tiền

Thời gian qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã của tỉnh nói chung và của Trường Chính trị Phạm Hùng nói riêng đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Song, so với yêu cầu của thời kỳ mới - thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cán bộ cơ sở vẫn chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính trị. Xét riêng về trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn chưa chuẩn hóa đồng bộ theo Nghị định 121 của Chính phủ , nên với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trường Chính trị Phạm Hùng có thể góp phần đào tạo để sớm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, theo quy định.
Qua việc khảo sát  do Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long tổ chức (tháng 7-8/2004) về trình độ cán bộ, công chức (các chức danh theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP) của 107 xã, phường, thị trấn trong tỉnh cho kết quả như sau:
- Trình độ học vấn (văn hóa): cấp I, 3.8%; cấp II, 28.6%; cấp III, 67.6% (tốt nghiệp Trung học phổ thông, bổ túc văn hóa 56.8%).
- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp, 25.6%; trung cấp, 38.9%; cao cấp, 4.7%, đại học, 2.8%. Tổng cộng 72.1%, so với mức tối thiểu theo tiêu chuẩn còn thiếu 28%.
- Trình độ chuyên môn: Sơ học, 2.9%; Trung học, 22.1%; đại học, 7%. Tổng cộng 32%, so với mức tối thiểu theo tiêu chuẩn còn thiếu 68%.
Trình độ cán bộ cấp xã ở Vĩnh Long chưa đạt chuẩn chiếm tỷ lệ còn khá lớn có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là cán bộ cơ sở tuy được xác định là có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta nhưng chưa được quan tâm đúng mức trong quy hoạch, đào tạo cán bộ kế thừa để thay thế cán bộ lớn tuổi hoặc không đủ trình độ, năng lực. 
Nguyên nhân sâu xa là trong thời gian dài do điều kiện kinh tế chưa cho phép Nhà nước xây dựng chính sách đảm bảo cuộc sống và thu hút những người có trình độ, năng lực vào làm việc ở xã, phường, thị trấn. Thực tế cho thấy học sinh, sinh viên (Đại học,Trung học chuyên nghiệp) ra trường rất hiếm khi trở về xã nhà công tác. Do đó trong thời gian qua , cán bộ cấp xã ở nước ta nói chung ở Vĩnh Long nói riêng , phần lớn trưởng thành từ trong phong trào - những người nhiệt tình, có trách nhiệm, gắn bó với quê hương nhưng lại thiếu trình độ học vấn, chuyên môn nên khi bầu cử vào những chức danh chủ chốt thì không đạt được yêu cầu về tiêu chuẩn của chức danh đó. Cũng chính vì vậy, cán bộ cấp xã thường đề cử rồi mới đặt ra yêu cầu đào tạo chứ chưa phải đào tạo cho đủ chuẩn rồi mới đề cử. Điều này dẫn đến sự hẫng hụt về trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã như đã nêu.
Hiện nay, Nhà nước ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và quy định tiêu chuẩn về trình độ cho từng loại chức danh. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh tiến độ đào tạo cán bộ, công chức cấp xã, đồng thời bản thân họ cũng có nhu cầu cần được đào tạo để đạt chuẩn. Dưới góc độ của Trường Chính trị Phạm Hùng, xin nêu lên một số giải pháp góp phần chuẩn hóa trình độ cán bộ, công chức cấp xã của Vĩnh Long theo Nghị định 121 của Chính Phủ.
Tiếp tục đa dạng hóa nội dung chương trình, phương thức đào tạo
Về chương trình đào tạo, đối với trung cấp lý luận chính trị là chương trình đào tạo chung cho cán bộ cơ sở và tương đương; trung cấp hành chính đào tạo ngạch cán sự hành chính, chương trình này chỉ phù hợp với một số chức danh cán bộ, công chức cấp xã, còn nhiều chức danh chuyên môn khác phải được đào tạo chương trình trung cấp chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác. Ngoài trung cấp lý luận chính trị, trung cấp hành chính, Trường đang và sẽ  phối hợp với trường Trung ương đào tạo một số trung cấp chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường nhằm khai thác năng lực của cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có phục vụ cho nhu cầu đào tạo cán bộ trong tỉnh nói chung, cán bộ, công chức cấp xã nói riêng.
Trực tiếp đào tạo và phối hợp đào tạo một số chức danh cán bộ, công chức cấp xã phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị Phạm Hùng:
- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị, trung cấp hành chính cho các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.
Qua số liệu khảo sát, các chức danh nói trên ở Vĩnh Long hiện nay về trình độ lý luận chính trị đạt khá cao (79.6% đạt chuẩn), số cán bộ chưa đạt chuẩn có thể học các lớp trung cấp lý luận chính trị do Trường chính trị Phạm Hùng mở tại Trường hoặc phối hợp mở ở huyện, thị. Điều đáng quan tâm là trình độ chuyên môn của các chức danh này chỉ mới đạt chuẩn có 25.4%, so với tiêu chuẩn còn thiếu 74.6%. Vậy, cần chuẩn hóa trình độ chuyên môn gì và bằng cách nào. Trong Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn chỉ quy định các chức danh này phải có bằng trung cấp chuyên môn trở lên nhưng không xác định chuyên môn gì.
Thiết nghĩ, trung cấp chuyên môn đối với Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy phải là trung cấp xây dựng Đảng nhưng hiện nay không có trung cấp xây dựng Đảng. Song, chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy khi qua đào tạo trung cấp lý luận chính trị đã được học môn xây dựng Đảng (trong đó có nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở). Hơn nữa, 50% chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã ở Vĩnh Long là do Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm nên đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã cần chuẩn hóa về trình độ trung cấp chuyên môn theo hướng đào tạo trung cấp hành chính là tương đối phù hợp. Tương tự Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã cũng nên đào tạo trung cấp hành chính vì nó cần thiết cho công việc hơn những chuyên môn khác. Đặc biệt, chương tình trung cấp hành chính do Trường Chính trị Phạm Hùng đào tạo và các chức danh chủ chốt ở xã, phường, thị trấn hơn ¾ đã tốt trung cấp lý luận chính trị, nếu đối tượng này học trung cấp hành chính sẽ được miễn những môn đã học ở chương trình trung cấp lý luận chính trị. Do đó, thời gian thực học trung cấp hành chính sẽ được rút ngắn.
Về hình thức đào tạo, vì đây là những chức danh bầu cử (Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2004 – 2009; Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2005 – 2010), cộng với tuổi đời trung bình 36 tuổi trở lên chiếm tới chiếm 82.6% nên thực hiện hình thức đào tạo không tập trung là phù hợp nhất, vừa đảm đương được nhiệm vụ vừa hoàn thành việc chuẩn hóa trình độ chuyên môn.
- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị, kết hợp đào tạo trình độ chuyên môn cho Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an xã.
Theo tiêu chuẩn quy định, Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an xã phải tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị và có trình độ chuyên môn tương đương trung cấp về quân sự và công an. Nhưng thực thế qua khảo sát, trình độ của Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an xã mới đạt: trung cấp lý luận chính trị trở lên 43.7%, chưa đạt chuẩn 56.3%, trung cấp chuyên môn trở lên 18,8%, chưa đạt chuẩn tới 81.2%.
Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Trường Chính trị Phạm Hùng và Trường Quân sự tỉnh phối hợp để đào tạo, trong đó Trường Chính trị Phạm Hùng chịu trách nhiệm đào tạo phần trung cấp lý luận chính trị còn Trường Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm đào tạo phần chuyên môn quân sự. Cuối tháng 5/2005 đã ra trường được một khóa Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn với 61 học viên và đầu tháng 10/2005 tiếp tục đào tạo khóa 2. Tương tự, đối với Công an xã, Trường Chính trị Phạm Hùng có thể cùng với Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung cấp Cảnh sát đào tạo phần trung cấp chuyên môn, còn Trường Chính trị Phạm Hùng đào tạo trung cấp lý luận chính trị.
- Đào tạo trung cấp hành chính, trung cấp luật cho công chức Văn phòng - Thống kê và Tư pháp - Hộ tịch.
Theo khảo sát công chức Văn phòng - Thống kê, trình độ chuyên môn trung cấp trở lên mới 37.4%, chưa đạt chuẩn 62.6%; công chức Tư pháp - Hộ tịch trình độ chuyên môn trung cấp trở lên đạt 43.6, chưa đạt chuẩn 56.4%. Đối với công chức Văn phòng - Thống kê, có thể chuẩn hóa trình độ chuyên môn về trung cấp hành chính do Trường Chính trị Phạm Hùng đào tạo, còn công chức Tư pháp - Hộ tịch, Trường Chính trị Phạm Hùng đã, đang và sẽ  phối hợp Trường Đại học luật đào tạo trung cấp luật.
Về tuyển sinh đào tạo các chức danh nêu trên: cần tuyển sinh thành 2 đối tượng riêng: tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc bổ túc văn hóa) và trung học cơ sở. Đối với cán bộ, công chức chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc bổ túc văn hóa) phải học thêm văn hóa (đủ số tiết, số môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để hội đủ điều kiện thi tốt nghiệp và nhận bằng trung cấp chuyên môn.
Riêng cán bộ chuyên trách Mặt trận và các Đoàn thể, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị đạt khá cao nhưng nghiệp vụ công tác của ngành tương đương sơ cấp trở lên mới đạt 19.5%. Song, chương đào tạo trung cấp nghiệp vụ cho khối này chỉ có thanh niên và phụ nữ do Trường  phối hợp đào tạo với Học viện Thanh thiếu niên và Trường Phụ nữ TW . Trong đó số đã tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc bổ túc văn hóa) và trung cấp lý luận chính trị thì cấp bằng trung cấp nghiệp vụ, số không đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận. Còn Mặt trận, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh, tạm thời bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác hàng năm.
- Các chức danh chuyên môn cấp xã còn lại: Tài chính - Kế toán, Văn hóa - Xã hội, Địa chính - Xây dựng, do các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của tỉnh trực tiếp hoặc phối hợp đào tạo.
Để đáp ứng nhu cầu về số lượng, nâng cao về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị Phạm Hùng Vĩnh Long phải tiếp tục phấn đấu trên nhiều phương diện, bằng nhiều biện pháp đồng bộ nhằm tác động vào quá trình giảng dạy, học tập một cách có hiệu quả nhất với chất lượng cao nhất. Đồng thời cần có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp trên; sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường với các cơ quan, đơn vị hữu quan trong suốt quá trình đào tao, bồi dưỡng cán bộ, công chức.


Đã xem: 3836
Xem bài viết năm:


 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 004205168
IP của bạn: 44.197.231.211
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com