Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Thông tin lý luận và thực tiễn Thứ bảy, 25-5-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thư - Trưởng Khoa NNPL

Mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta là chăm lo xây dựngđội ngũ cán bộ, công chức. Việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức lànhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, cấp bách hiện nay.

Xây dựng độingũ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ. Đội ngũcán bộ công chức phải có năng lực cao, có trình độ chuyên môn giỏi mới có thểhoàn thành công việc được giao. Trình độ của cán bộ được đánh giá là tốt khiđáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đó. Cán bộ công chức phải đượctrang bị văn hóa chính trị, văn hóa công sở, làm việc khoa học, hiệu quả, vìdân. Người cán bộ, công chức phải có nhận thức: hành động của mình là phục vụnhân dân; xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, có tính kế hoạch, kỷ luậtcao, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm là cần thiết. Người cán bộ, côngchức phải có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong tình hình cách mạng phức tạphiện nay, đây được xem là một trong những yêu cầu hàng đầu. Bản lĩnh mà trướchết là bản lĩnh chính trị của người cán bộ chính là yếu tố quan trọng, có bảnlĩnh người cán bộ sẽ không bị tác động, ảnh hưởng của những yếu tố tiêu cực.

Trong thời gian tới, để xây dựng nhà nước thực sự củadân, do dân và vì dân, với nền tảng, nòng cốt là một đội ngũ cán bộ, công chứccó đủ phẩm chất và năng lực, thực sự là công bộc của nhân dân, chúng ta cầnphải nhấn mạnh vào một số biện pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tụcđiều chỉnh, hoàn thiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hìnhmới. Phải lấy đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm trọng tâm. Trong đào tạo, bồi dưỡngkhông chỉ chú ý đến bồi dưỡng về chính trị mà phải đặc biệt chú ý đến chấtlượng chuyên môn, phải có kế hoạch xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên gia giỏitrên nhiều lĩnh vực, đồng thời có ý thức chính trị cao, có phẩm chất đạo đứctốt; cần rà soát thực tế đội ngũ cán bộ công chức một cách cụ thể về nănglực, trình độ, phẩm chất, từ đó có sự phân loại để thanh lọc đội ngũ cán bộ.Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh trong toàn xã hội mà đòi hỏi trước tiên là ở đội ngũ cán bộ công chức nhànước. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóaXII trong các cấp, các ngành, trong mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên. Làm tốtcông tác luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành trong thực tiễn.Những môi trường, điều kiện làm việc khác nhau ở cơ sở sẽ giúp cho cán bộ pháthuy được năng lực sáng tạo, đồng thời, tránh được tình trạng xa rời thực tiễn.

Thứ hai, tạo động lựcmạnh mẽ để thu hút đội ngũ công chức có chất lượng cao, đạo đức công vụ trongsáng. Đảng phải chỉ đạo việc xây dựng được chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối vớiđội ngũ cán bộ, công chức. Đây là một trong những giải pháp quan trọng. Đãi ngộtốt thì không chỉ hấp dẫn được những cán bộ có trình độ, chuyên môn giỏi mà còngìn giữ được phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ cách mạng, ngăn ngừa được tìnhtrạng tham ô, tham nhũng, cửa quyền, gây khó dễ cho người dân trong thực thicông vụ. Đãi ngộ theo hiệu quả công việc sẽ khuyến khích sự sáng tạo, đề caotrách nhiệm cá nhân.

Thứ ba, đấu tranh triệt để với tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cánbộ, công chức. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp nhưngnhất thiết phải thực hiện, bởi nó là yếu tố gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đếnlòng tin của quần chúng nhân dân và đe doạ đến sự tồn vong của Đảng, của chếđộ. Cuộc đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong hàng ngũcán bộ, công chức đòi hỏi quyết tâm chính trị to lớn của toàn Đảng, toàn dân vàtoàn quân ta, với những giải pháp và bước đi đồng bộ, kiên quyết, hiệu quả.Trong đó, đặc biệt quan trọng là sự gương mẫu, đi đầu của các cơ quan, tổ chức;,của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp của Đảng vàNhà nước; sự đồng hành, ủng hộ của quần chúng nhân dân. Xây dựng bộ máy nhànước trong sạch, vững mạnh là quá trình thực hiện đồng bộ việc xây dựng cơ cấutổ chức bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả; loại trừ triệt để những phần tử “sâu mọt” làmsuy yếu bộ máy; phát hiện và trọng dụng hiền tài, những con người “vừa hồng vừachuyên” để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Thứ tư, phát huy tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân từng cán bộ,công chức. Mọi chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ màĐảng và Nhà nước ta triển khai thực hiện chỉ đem lại kết quả khi từng người cánbộ ý thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của mình, tự giác và không ngừng rènluyện, phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Để xứng đáng là công bộc của nhân dân,người cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước phải luôn chú trọng tự rèn luyện,tu dưỡng, không ngừng tự hoàn thiện mình cả về phẩm chất và năng lực. Trướchết, họ phải đấu tranh loại bỏ yếu tố căn bản làm mất tư cách của người côngbộc, đó là chủ nghĩa cá nhân. Quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phảiđược diễn ra trong từng người và ở mọi lúc, mọi nơi. Mỗi cán bộ, công chức phảibiết tự đấu tranh với cái sai, cái xấu trong chính bản thân mình. Bên cạnh đó,từng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải tạo ra được môi trường đấu tranh lành mạnh,mỗi biểu hiện nhận thức và hành động lệch lạc của người cán bộ, công chức phảiđược sớm phát hiện, ngăn chặn, loại trừ.

Mặt khác, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ngày càngcao trong tình hình mới, từng người cán bộ, công chức phải ra sức học tập, nângcao trình độ, không bao giờ được thoả mãn với những kiến thức, kinh nghiệm đangcó, phải ham học tập, ham tìm hiểu để mở rộng tầm hiểu biết, thành thạo một việcvà biết nhiều việc, không ngừng nâng cao năng lực công tác, hoàn thành nhiệm vụvới chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Người cán bộ, công chức cũng phảiluôn chú trọng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; nghiêm túc thực hành tự phêbình và phê bình, có như vậy mới khiến mình không ngừng tiến bộ, không chỉ xứngđáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân, mà còn là người đầy tớ giỏi củanhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

Trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá -hiện đại hoá của nước ta hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thốngchính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, yếu tố quyết định suy đếncùng chính là chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Việc xây dựngđội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, thực sự là công bộc của nhândân cần phải được tiến hành thực hiện thường xuyên, liên tục, với sự tham giacủa cả hệ thống chính trị và sự góp sức tích cực của nhân dân./.

Đã xem: 2888
Xem bài viết năm:


 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 004251746
IP của bạn: 44.200.86.95
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com