Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Thông tin lý luận và thực tiễn Thứ bảy, 25-5-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


Vấn đề “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong thanh niên và các giải pháp phòng, chống
Tác giả: Lê Thị Kim Liên - GV.Khoa CTĐ-DV

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “…Thanh niên làrường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước”. Lời của Bác khẳng địnhvai trò của thanh niên là vô cùng to lớn và có tác động đến nhiều lĩnh vực.Trong lịch sử của dân tộc ta, tầng lớp thanh niên hết thế hệ này đến thế hệkhác, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàngdấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc hiện nay, đại bộ phận thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo củaĐảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêucao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc củanhân dân. Bên cạnh đó, thanh niên luôn sung sức, năng động, nắm bắt thông tinnhanh nhạy, có năng lực tiếp cận, sáng tạo với công nghệ mới và luôn nhạy bénvới các vấn đề chính trị xã hội, có khát vọng, ý chí vươn lên, có tinh thần đoànkết, chia sẻ, tương thân, tương ái, vì cộng đồng và lợi ích quốc gia nên đãluôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành mọi nhiệm vụmà Đảng và nhân dân giao đúng như tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó cóthanh niên”

Trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trườnghiện nay, xu hướng toàn cầu hóa, nhiều thanh niên đã có những biểu hiện suythoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyểnhóa”. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêuđộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quantrọng của lý luận và học tập lý luận chính trị, lười học tập chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bởi do những ưu điểm của mình như: nhạy bén, dễtiếp cận cái mới, muốn khẳng định mình, mà chưa có nhiều kinh nghiệm cũng nhưcòn hạn chế trong việc nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội nên thanh niênthường dễ bị lôi kéo, kích động. Các thế lực thù địch luôn coi thanh niên làđối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong tình hình hiện nay, các thếlực phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách tác động vào giới trẻ. Cácthế lực này dùng nhiều chiêu trò, cách thức kích động như lợi dụng dân chủ, tôngiáo để đánh vào sự nông nổi của một số ít bạn trẻ nhằm tạo ra một thế hệ thanhniên sống theo chủ nghĩa thực dụng, thích ăn chơi, lười lao động, sống vụ lợi,ích kỷ, vô cảm... Với một bộ phận nhỏ thanh niên chưa tốt này, chúng lợi dụngcông nghệ thông tin, truyền thông và đặc biệt là lợi dụng môi trường internet,tạo các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội để phát tán tài liệu có nội dungphản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy để xâm nhập, móc nối, tác động với mục đíchlàm “chuyển hóa” nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong suynghĩ và tư tưởng của thanh niên. Họ bịa đặt, đưa nhiều thông tin sai lệch, lấplửng, giật gân và tạo ra các diễn đàn để nhiều thanh niên truy cập và tham giabàn, bình luận. Họ khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xãhội được báo chí trong nước đăng tải và hướng luồng dư luận vào những vụ việcnày để kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn. Với chiêu trò này, họ đã đạt đượcmục đích là hình thành một bộ phận thanh niên ít rèn luyện, tu dưỡng phẩm chấtchính trị, đạo đức lối sống nên không đủ kiến thức và sự tỉnh táo để nhận diệnâm mưu thâm độc, nhằm làm chuyển hóa tư tưởng, dẫn tới quá trình “tự diễnbiến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận thanh niên - những chủ nhân tương laicủa đất nước. Nếu không được quan tâm giải quyết quyết liệt, triệt để, vấn đềnày sẽ tạo ra lệch lạc trong nhận thức và hành động, gây hậu quả khó lường.

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoáivề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tựchuyển hóa” hiện nay, cần thực hiện nhiều giải pháp cơ bản, đồng bộ như Nghịquyết Trung ương 4 khóa XII đã xác định. Để phát huy vai trò tiền phong củathanh niên trên mặt trận đấu tranh, có được đầy đủ bản lĩnh để phòng chống “tựdiễn biến”, “tự chuyển hóa”, bản thân đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, làm tốt công tácgiáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và thanh niên tác hại của “tựdiễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề cao trách nhiệm của thanh niên trong đấutranh.

Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đoàn viên và thanh niênvẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức đúng về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và táchại của nó đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Bởi vậy, việc giáo dụcnâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đoàn viên và thanh niên trongphòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là giải pháp hết sức quan trọng.Cần làm cho mọi người nhận thức được những biểu hiện của nó đã được Nghị quyếtTrung ương 4 (khóa XII) chỉ ra; tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạođức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có nhữngcán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; thấy được việc phòng, chống sự suythoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh hết sức cam go, phứctạp diễn ra ngay trong nội bộ, giữa ta với ta. Phải làm rõ tác hại của “tự diễnbiến”, “tự chuyển hóa” nếu như không phòng, chống, đấu tranh kịp thời, kiênquyết. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao quyết tâm, ý thức trách nhiệm, dámnói, dám làm, dám đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ; nâng cao khả năng nhận biết của mỗi tổ chức đoàn, cán bộ, đoànviên, thanh niên trước sự tác động chuyển hóa, cùng những tiêu cực trong đờisống xã hội. Giáo dục nâng cao nhận thức phải đi đôi với khắc phục những biểuhiện mơ hồ, mất cảnh giác, không thể hiện rõ lập trường, quan điểm trước nhữnghành vi tiêu cực, hoặc thờ ơ, không dám đấu tranh với sự suy thoái, “tự diễnbiến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cáchmạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạođức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay vừa là yêu cầu, nhiệm vụcấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt độngcủa Đoàn và phong trào thanh niên.

Tiến hành giáo dục thanh niên bằng nhiều hình thứcphong phú, sinh động, hấp dẫn, thông qua những việc làm thiết thực kết hợp vớiviệc giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội và phù hợp với từng đối tượng.Các tổ chức đoàn cần chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên.Đổi mới nội dung và phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáodục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hoá, lịch sử của Đảng và dân tộc chothanh niên. Coi trọng giáo dục đoàn viên, thanh niên qua hoạt động thực tiễn vàcác phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cáchmạng của thanh niên mà tiêu biểu là phong trào: “Thanh niên lập nghiệp và tuổitrẻ giữ nước”, “xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanhniên tình nguyện”... xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướnggiá trị nhân cách, làm cho thanh niên hiểu, có khả năng tự đề kháng và tích cựcđấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Bản thânmỗi đoàn viên, thanh niên cần phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấnđấu vươn lên để đảm đương trọng trách công việc trong thời kỳ mới.

Thứ ba, chăm lo xây dựng  tổ chức đoàn vững mạnh, đủ sức đảm nhận vaitrò nòng cốt trong phong trào thanh niên; đồng thời tích cực tham gia đấu tranhphòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nội dung, biện pháp này có ý nghĩa quan trọng quyếtđịnh đến hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, đấu tranhphòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nói riêng. Tổ chứcĐoàn cơ sở, chi đoàn là nơi trực tiếp giáo dục, rèn luyện, tổ chức cho đoànviên, thanh niên hành động cách mạng thực hiện thắng lợi mọi chủ trương củaĐảng, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng các tổchức đoàn vững mạnh mới đảm bảo cho đoàn viên, thanh niên có điều kiện phấn đấutrưởng thành, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trở thành những đảngviên, đoàn viên, thanh niên ưu tú. Do vậy, các cấp bộ đoàn cần coi trọng nhiệmvụ chăm lo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thật sự trong sạch,vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, luôn là trường học xã hội chủnghĩa của thanh niên, là nơi quản lý, giáo dục đoàn viên, thanh niên trở thànhcon người mới xã hội chủ nghĩa và đội dự bị tin cậy của Đảng.

Để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, cần chú trọng nângcao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, nhất là chất lượng chính trị,tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạtđộng của Đoàn. Quan tâm và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, rènluyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giớithiệu nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. Đồng thời tổ chức để cánbộ, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, tăngcường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các hoạt động củaĐoàn phải xuất phát từ các nhiệm vụ chính trị chung của đất nước, nhất là trongphát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và chỉnh đốnĐảng, xây dựng Nhà nước, củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng hành với thanh niênvà cảm thông, chia sẻ với thanh niên, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng thanh niên,chăm lo đáp ứng những nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, kịp thời địnhhướng, dìu dắt, giúp đỡ thanh niên như những người bạn tin cậy. Đoàn viên cầntự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựngđộng cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn; thường xuyên tu dưỡng đạo đức cáchmạng, bản lĩnh chính trị, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong đấutranh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần cùngtoàn Đảng, toàn dân và toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiệnbằng được mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Đã xem: 2914
Xem bài viết năm:


 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 004251754
IP của bạn: 44.200.86.95
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com