Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Thông tin lý luận và thực tiễn Thứ bảy, 25-5-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên Thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm của chi đoàn
Tác giả: Hà Quốc Thanh - CV.Phòng HCQT

Công tác bồi dưỡng giớithiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụquan trọng của tổ chức Đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng,kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ ChíMinh”.

Đảng đã đánh giárất cao vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn đối với sự nghiệp cách mạng củaĐảng nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng. Đảng coi xây dựng Đoànthanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là quá trình xây dựng đội ngũ dự bị tin cậy, bổsung lực lượng thường xuyên cho Đảng. Do vậy, Chi đoàn Trường Chính trị PhạmHùng luôn xác định việc tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa làvinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, đặc biệt là công tác pháttriển Đảng viên từ đoàn viên nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng.

Trong nhiệm kỳ2015 - 2017, Chi đoàn đã được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy và tạo điều kiện thuận lợi của Ban Giám hiệu Trường, sự phối hợp các Đoàn thể trong đơn vị; sự chỉ đạo kịpthời của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh trên tất cả các mặt công tác của Đoàn. Tấtcả những yếu tố đó đã tạo thuận lợi lớn cho công tác của Chi đoàn nói chung vàcông tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp nóiriêng.

Để tạo nguồnđoàn viên ưu tú có chất lượng, Ban Chấp hành Chiđoàn xác định một trong những công tác trọng tâm đó là công tác giáo dục chínhtrị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, trongthời gian qua Chi đoàn luôn chú trọng đến việc giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡngđoàn viên thông qua các mặt hoạt động:

Một là, ngay từđầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Chi đoàn đã tiến hành xây dựng kế hoạch về công tác bồi dưỡng,phát triển Đảng như: rà soát về số lượng, chất lượng, năng lực, phẩm chất để từđó giao nhiệm vụ để thử thách; xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảnghàng năm; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy thực hiện quy hoạch, kế hoạchtạo nguồn kết nạp đảng viên mới ở mỗi Chi bộ; phân công đảng viên trẻ trongcông tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấutrở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và phân công một đồng chí trong Ban Chấp hành nắm bắttình hình tư tưởng đoàn viên.

Hai là, quántriệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácgiáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn2015 - 2030” và đã được cụ thể hóa trong bảng đăng ký “Chương trình rèn luyệnđoàn viên” hàng năm cho đoàn viên đăng ký thực hiện, cụ thể từng đoàn viên phảiđăng ký thực hiện tốt các nội dung như: chấp hành đườnglối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nội dung đã đăngký về “Học tập và làm theo lời Bác”; thực hiện các phong trào do chi đoàn triểnkhai gồm: “3 trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ”, “Cải cách hành chính”,”Thực hành tiết kiệm”; nghiên cứu 6 bài học chính trị cho đoàn viên thanhniên. Bên cạnh đó, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên gắn vớicác dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước bằng nhiềuhình thức phong phú như: tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan các di tíchlịch sử, đền thờ, khu lưu niệm các anh hùng, liệt sỹ, tiêu biểu Chi đoàn cónhận chăm sóc cảnh quan một khu vực trong Khu tưởng niệm CốChủ tịchHội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và định kỳ hàngtháng đều cử đoàn viên đến chăm sóc và nhổ cỏ dại; tuyên truyền các gương anhhùng dân tộc, anh hùng liệt s thông qua việc tổ chức hoặc thamgia các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của các anh hùng dântộc, anh hùng liệt s; phân công 100 % đoàn viên dự học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị củaĐảng, của Đoàn, các chính sách, pháp luật của Nhà nước do Đảng ủy và đơn vị tổchức; tham gia đóng góp quỹ Tấm lòng vàng, quỹ Trái tim cho em ... Từ đó, giúpđoàn viên được rèn luyện, trưởng thành tạo sựchuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên, góp phần hình thành lý tưởngcách mạng, đạo đức cao đẹp, lối sống nghĩa tình, tuân thủ pháp luật, đáp ứngyêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiệnđại hóa đất nước.

Ba là, thông qua việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh” và các phong trào do đơn vị, Đoàn cấp trên phát động với những việclàm cụ thể  như: phát động đoàn viên đăngký việc học tập đầy đủ và định kỳ có sơ kết tổng kết, đề nghị biểu dương; đăngký phong trào dân vận khéo ở đơn vị; duy trì kể một mẫu chuyện về tấm gương củaBác trong các cuộc họp lệ chi đoàn; giới thiệu các gương điển hình tiên tiến vềviệc học tập và làm theo Bác trong các buổi sinh hoạt chuyên đề hàng quý... Qua việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã mang lại nhiều kết quảthiết thực cho đoàn viên, giúp cho toàn thể đoàn viên Chi đoàn nhận thức sâusắc về những nội dung, giá trị to lớn về việc tu dưỡng và rèn luyện theo tưtưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đồng thời đã tạo được sự chuyển biến tíchcực trong từng đoàn viên, phấn đấu vươn lên trong công tác, quyết tâm cùng vớiđồng chí, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần xây dựng đơnvị ngày càng phát triển.

Bốn là, làm tốt công táctham mưu, đề xuấtvới các cấp ủy đảng về công tácphát triển đảng viên mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức trẻ được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường đặc biệt xem trọng, tạo điều kiện thuậnlợi cho đoàn viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trìnhđộ về chuyên môn, chính trị. Thông qua các cuộc họp liên tịch (giữa Ban Thườngvụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn định kỳ hàng quý) Ban Chấp hànhChi đoàn có điềukiện báo cáo về tình hình tư tưởng của đoàn viên cũng như báo cáo về tình hình hoạt động, các kiến nghị khókhăn, vướng mắc của chiđoàn đtừ đó được Đảng ủy, BanGiám hiệu địnhhướng, chỉ đạo và tạo các điều kiện thuận lợinhất để chi đoàn hoạt động ngày càng tốt hơn.

Năm là, thông qua việc triển khai và tham gia sâu rộng các phong trào hành động cách mạng do Đoàn khối Các cơ quan tỉnhphát động về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tưtưởng cho đoàn viên với những nội dung, hình thức phong phú như tham giacác chuyến về nguồn tại các huyện đảo Lý Sơn, Côn Đảo, Hải quân Vùng 4...; các đợt sinh hoạt chính trị: “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, diễn đàn “Đảngvới thanh niên, thanh niên với Đảng”; tham gia đóng góp các quỹ hướng về biển đảo;tham gia các hoạt động hỗ trợ các xã nông thôn mới.... đã thực hiện hiệu quả việc truyền thụ, giác ngộ lý tưởngcách mạng và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên trongthời kỳ mới cho đoàn viên. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợpvới Công đoàn tổ chức phát động và triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổitrẻ đặc biệt là phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổquốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Công tác chăm sóc,giáo dục thiếu nhi”, “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh - Tích cực tham gia xâydựng Đảng và chính quyền”. Thông qua các phong trào, đã đoàn kết và phát huytinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xãhội, quốc phòng an ninh, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên rèn luyện,cống hiến từ đó lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên có chất lượngcho Đảng xem xét, kết nạp.

Với những nỗ lực trên, Chi đoàn đã hoàn thành chỉ tiêu giới thiệu2 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp theo Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ2015 - 2017 đã đề ra và cả 2 Đoàn viên ưu túnày đã được vinh dự vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam nâng tổng số đảng viên trongChi đoàn ở cuối nhiệm kỳ 8/13 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 61,5%. Các đoànviên sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bảnlĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành tốt nhiệm vụ đượcgiao. Đội ngũ đảng viên là đoàn viên đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong cácphong trào đoàn nói riêng và các phong trào của đơn vị nói chung, đã phát huytốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo được uy tínvới cấp ủy đảng, được đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và quy hoạch bố trí giữ chức v chủ chốt trong đơn vị.

          Trongthời gian tới để làm tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảngxem xét kết nạp và phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong Chi đoàn, Ban Chấphành xác định cần mạnh dạn giao cho thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện nhữngkhâu, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên cóđiều kiện phát huy khả năng, bản lĩnh trên cơ sở sự chỉ đạo, định hướng, tạođiều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Trường, của Đoàn cấp trên. Song song đó, sẽtiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên,mà trọng tâm sẽ tập trung quán triệt cho đoàn viên nắm được và ý thức được độngcơ, mục tiêu phấn đấu vào Đảng. Vào Đảng phải xuất phát từ động cơ đúng đắn,trong sáng, là để rèn luyện và trưởng thành hơn, được cống hiến khả năng củamình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Chưa vào Đảng không có nghĩa là chưaphấn đấu, chưa rèn luyện, chưa cống hiến. Đây được xem là yếu tố tiên quyếtquyết định đến chất lượng đảng viên sau này. Để làm được việc này thì Chi đoàncần giúp đoàn viên hiểu sâu sắc bản chất Đảng ta là “đội tiên phong của giaicấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộcViệt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân laođộng và của dân tộc”.Từ việc xác định đúng đắn động cơ phấn đấu trở thành đảngviên Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ giúp bản thân người đoàn viên thật sự có quyếttâm phấn đấu, có tinh thần gương mẫu, tự giác trong công việc, hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Với tinh thầnxung kích, tình nguyện, đoàn kết và sáng tạo, tuổi trẻ Chi đoàn Trường Chínhtrị Phạm Hùng quyết tâm thực hiện thành công tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đạihội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 -2019 đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu giới thiệu 2đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Đã xem: 2162
Xem bài viết năm:


 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 004251759
IP của bạn: 44.200.86.95
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com