Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Thông tin lý luận và thực tiễn Thứ sáu, 21-6-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


Giải pháp và kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Phạm Hùng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh (2005 - 2010)
Tác giả: Nguyễn Văn Phước

I/. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ THÀNH TÍCH CỦA ĐẢNG BỘ:
1/. Đặc điểm tình hình:
- Loại hình tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ: loại hình cơ quan.
- Tổng số đảng viên: 43 (chính thức: 40, dự bị: 03).
- Số lượng chi bộ trực thuộc: 04 chi bộ.
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCSHCM.
- Đơn vị Trường: có 03 phòng và 05 khoa với 51 cán bộ, công chức (trong đó, có 11 thạc sĩ, 03 đang học cao học; 28 đại học và 01 đã thi tốt nghiệp
 đại học).
 2/. Thành tích:
Từ năm 2005 đến năm 2009, Đảng bộ Trường vinh dự được:
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan (nay là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) công nhận: đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2005-2009).
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy  tặng: 01 Bằng khen cho Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 03 năm liền (2003-2005), 01 Cờ thi đua cho Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2003-2007); 01 Bằng khen cho Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác đổi thẻ đảng viên (năm 2006) và 02 Bằng khen cho Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (vào năm 2007, 2009).
II/. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH:
Để xây dựng Đảng bộ Trường đạt tiêu chuẩn đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, đảng ủy Trường tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:
1. Về nhận thức:
Mọi công việc thành công đều khởi đầu từ nhận thức: có nhận thức đúng thì mới có hành động đúng, hành động đúng mới đem lại thành công và phát triển. Vì vậy, đảng uỷ đã:
- Nghiên cúu, nắm vững Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng về xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng vì chỉ có thể hiểu đúng thì mới có thể tổ chức thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng về xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Do đó, cấp ủy chi, đảng bộ mà trước hết là bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy phải có trách nhiệm dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, hiểu đúng Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
- Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp trên về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho tất cả cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tiếp thu và thực hiện.
Qua đó, giúp cấp uỷ chi, đảng bộ và đảng viên trong đảng bộ nhận thức rõ Điều lệ Đảng là văn bản pháp quy, là “bộ luật” của Đảng nên mọi đảng viên dù ở cương vị nào cũng phải nghiêm chỉnh thi hành, không có ngoại lệ. Đồng thời, giúp cho mọi đảng viên hiểu đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện Điều lệ Đảng, các văn bản của Đảng nhằm làm cho Cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng được thực hiện trong cuộc sống, làm cho đảng bộ thống nhất về tư tưởng và tổ chức, ý chí và hành động nhân lên gấp bội sức mạnh của tổ chức đảng và đảng viên. 
- Giáo dục làm cho đảng viên, công chức có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, gia đình mình và cho sự hưng thịnh – trường tồn của đất nước, của Đảng.
- Phải có quyết tâm cao và chủ động tổ chức thực hiện cho bằng được những nội dung chủ yếu của Điều lệ Đảng và các văn bản của Đảng có liên quan trực tiếp đến đảng viên và Đảng bộ.
2. Tổ chức thực hiện:
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm của Đảng bộ và nội dung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là:
 Lãnh đạo cán bộ, công chức trong Trường thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện đúng, có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Trường; phát huy dân chủ, động viên tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức làm tốt công tác tham mưu, quản lý theo phân cấp, quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; xây dựng Đảng bộ và nhà trường vững mạnh.
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, trật tự; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, các đoàn thể trong Trường; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
- Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và  sinh hoạt đảng:
Đảng bộ chỉ thật sự trong sạch, vững mạnh khi nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất trong Đảng…được cán bộ, đảng viên thực hiện một cách tự giác và nhất là bí thư các chi bộ, bí thư đảng ủy gương mẫu thực hiện.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng uỷ và các quy định của Đảng về họp thường lệ chi bộ, đảng bộ; họp thường lệ chi ủy, đảng ủy; sinh hoạt chuyên đề.
- Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh: các chi bộ có trong sạch, vững mạnh thì Đảng bộ mới trong sạch, vững mạnh.
Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trực tiếp nâng cao chất lượng của Đảng bộ, không ngừng củng cố đội ngũ đảng viên. Sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.
Để nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả của sinh hoạt chi bộ, cần thực hiện các giải pháp sau:
Một là, xây dựng chi uỷ đủ mạnh, có năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đúng nghị quyết của Đảng, trong đó bí thư chi bộ giữ vai trò nòng cốt;
Hai là, lấy đảng viên làm trung tâm của chi bộ. Mọi nghị quyết của chi bộ được xây dựng đều bắt đầu từ nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Mỗi đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình là góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy, đảng viên trở thành trung tâm của mọi hoạt động tại chi bộ và quyết định đến công tác lãnh đạo của chi bộ;
 Ba là, chi ủy, đảng viên trong chi bộ phải nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ;
Bốn là, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, trên cơ sở khả năng, sức khỏe, điều kiện và năng lực hoàn thành;
Năm là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, có chất lượng. Mọi vấn đề được công khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc với tinh thần thống nhất cao. Nếu không thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên sẽ dẫn đến tích tụ mâu thuẫn, sai lầm, khuyết điểm. Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt phải sát thực, bảo đảm tính định hướng, tính chiến đấu, tính giáo dục. Các nội dung sinh hoạt chi bộ phải được gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
Sáu là, tăng cường  công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên. Thực hiện quản lý đảng viên trên các mặt nhận thức, chính trị - tư tưởng, các mối quan hệ của đảng viên. Đây là cơ sở để các chi bộ đánh giá được phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên.
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra:
Đảng ta từng khẳng định: Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.
Lênin đã chỉ rõ: “Khi đường lối, chính sách đã được xác định phương hướng, được thông qua thì nhiệm vụ tổ chức thực hiện phải đặt lên hàng đầu và sự lãnh đạo phải chuyển trọng tâm từ việc soạn thảo các sắc lệnh sang việc lựa chọn người và kiểm tra sự thực hiện”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hay thất bại của chính sách đó là so nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra, nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách có đúng mấy cũng vô ích”.
 Thông qua kiểm tra: phát hiện những ưu điểm để phát huy, nhược điểm, yếu kém để khắc phục, đồng thời kiểm tra để hoàn thiện quy trình lãnh đạo, giữ vững kỷ luật Đảng, đảm bảo cho các nguyên tắc, quyết định đã đề ra được thực hiện một cách nghiêm túc và đạt kết quả cao.
3. Quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, đảng viên, quần chúng và của cấp trên: về những hạn chế, thiếu sót của chi bộ, đảng bộ và quyết tâm tìm biện pháp, cách thức khắc phục, tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
4. Bố trí, phân công đảng viên có đạo đức, có năng lực và có tâm huyết làm công tác đảng:
Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Suy cho cùng, đơn vị, địa phương nào có nhiều cán bộ tốt là đơn vị, địa phương đó có thành công và không ngừng lớn mạnh, phát triển.
Chính vì vậy, việc xây dựng Đảng bộ Trường đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh thì điều quan trọng trước hết là chọn, bố trí đảng viên có đạo đức, có năng lực và có tâm huyết vào cấp ủy của các chi bộ, của Đảng bộ.
Chúng ta nhận thức rằng: đảng viên có đạo đức là thực hiện tốt nội dung lời dạy của Bác Hồ về cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đảng viên có năng lực là hiểu đúng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng; đảng viên có tâm huyết là hết lòng hết sức tổ chức thực hiện thật tốt mọi nhiệm vụ được tập thể và cấp trên giao.
Bố trí được đảng viên có phẩm chất, năng lực vào cấp ủy của các chi bộ, của Đảng bộ nhất là bí thư của các chi bộ, bí thư đảng ủy thì chúng ta sẽ gặt hái thành công.
III. Một số kinh nghiệm:
- Phải có nhận thức đúng và quyết tâm tổ chức thực hiện đúng, kịp thời, đầy đủ nội dung Điều lệ Đảng, các văn bản của Đảng có liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi, đảng bộ.
- Phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể trên cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước sẽ tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường, của đảng bộ.
- Xây dựng ban chấp hành đảng bộ, chi bộ thật sự có có đạo đức, năng lực, nhiệt tình – tận tâm với công tác đảng và có quyết tâm cao, gương mẫu trong tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng bộ, chi bộ và của cấp trên.
- Phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hoạt động.
- Mạnh dạn và kiên quyết đấu tranh phê bình đối với những cá nhân có tư tưởng trung bình chủ nghĩa; thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức thức tổ chức kỷ luật chưa nghiêm; thiếu tích cực, nhiệt tình làm công tác đảng, đoàn thể.
- Coi trọng chất lượng và hiệu quả, nói thì phải làm, làm thì phải đến nơi đến chốn và có trách nhiệm, tránh những việc làm hình thức, không thiết thực.

Đã xem: 21842
Xem bài viết năm:


 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 004299699
IP của bạn: 3.230.173.188
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com