Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Góp ý    ¤   Tìm kiếm    ¤   Sơ đồ site
Nội san Thứ sáu, 1-7-2016

Xử lý điểm nóng Chính trị - Xã hội ở nước ta hiện nay
Tác giả: Ts. Nguyễn Quốc Tuấn

Trong những năm gần đây, cùng với sự ổn định chính trị tạo tiền đề cực kỳ quan trọng cho sự phát triển đất nước thì, đây đó các điểm nóng chính trị vẫn xảy ra, ít nhiều ảnh hưởng đến sự bền vững của chế độ. Nghiên cứu việc xử lý điểm nóng chính trị - xã hội trở thành yêu cầu cấp bách hiện nay.
1. Khái niệm điểm nóng chính trị - xã hội .
Trong sự tồn tại của mình, sự vật không phải lúc nào cũng phát triển một cách đều đặn bình thường mà vào một khoảng thời gian và không gian nào đó, nó ở trong trạng thái không bình thường và sắp xảy ra một sự biến đổi khác thường ;người ta gọi đó là “điểm nóng”.
Trong một cộng đồng xã hội, có nhiều bộ phận nhân dân khác nhau, do sự tranh chấp dân sự, phát sinh những mâu thuẫn và chống đối lẫn nhau giữa các nhóm người. Khi các bên tham gia không còn tự kiềm chế được nữa, họ có những hành vi vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật, của những chuẩn mực đạo đức và những giá trị của xã hội gây bất ổn định xã hội và ngang nhiên thách thức đối với những người cầm quyền. Hiện tượng này được gọi là “Điểm nóng xã hội” - tiền đề của điểm nóng chính trị - xã hội.
Ở nước ta hiện nay, điểm nóng chính trị - xã hội bắt nguồn từ những hình thức chống đối của đám đông dân chúng như sau :
- Chuyển mâu thuẫn dân sự sang chống đối chính quyền. Khi điểm nóng xã hội bùng phát, chính quyền sở tại không có biện pháp hữu hiệu dập tắt kịp thời. Lợi dụng tình hình ấy, các phần tử nào đó kích mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, xúi dục và lèo lái đám đông chuyển hướng trực tiếp vào chống đối quyền lực nhà nước một cách công khai cho điểm nóng lan rộng thêm thành điểm nóng chính trị - xã hội, đe dọa sự bền vững của chế độ.
- Chống đối cá nhân hay nhóm người đương quyền. Với lý do cá nhân hay nhóm người dương quyền đã phạm tội hay không còn đủ phẩm chất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao, họ yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý hay thay đổi người khác tốt hơn..
- Chống đối một cơ quan quyền lực nhà nước. Với danh nghĩa bảo vệ công lý, họ cho rằng trong quá trình điều hành quyền lực công, cơ quan quyền lực nhà nước đã không làm tròn trọng trách hay xâm hại đến quyền lợi của nhân dân. Từ đó, họ đòi củng cố, thay đổi chức năng hay xóa bỏ cơ quan ấy.
- Chống đối chính sách, pháp luật hiện hành. Mệnh danh vì lợi ích cộng đồng, họ cho rằng một chính sách cụ thể hay một đạo luật nào đó không còn phù hợp với điều kiện đã thay đổi hay đã gây bất lợi cho giới mình. Cho nên, họ đấu tranh đòi sửa chữa, bổ sung hay xóa bỏ hoặc ban hành chính sách, luật mới..
- Chống đối thể chế chính trị xã hội. Với chiêu bài đấu tranh cho tự do dân chủ, sự chống đối này hướng vào việc thay đổi căn bản hệ thống định chế chính trị, thiết chế tổ chức, phương thức vận hành của hệ thống chính trị xã hội; mà thực chất là đòi thay đổi chủ thể quyền lực chính trị xã hội.
Nhìn chung, hình thức phổ biến nhất là những cuộc khiếu kiện tập thể vượt cấp, những cuộc biểu tình của quần chúng quy mô có tổ chức, có sự chỉ đạo chặt chẽ với những yêu sách hướng trực tiếp vào quyền lực chính trị của xã hội mà trọng tâm là quyền lực nhà nước.
Vậy, “Điểm nóng chính trị - xã hội” là thời điểm diễn ra sự chống đối của đám đông dân chúng đã trực tiếp hướng thẳng vào quyền lực nhà nước, đe dọa sự bền vững của chế độ.
2. Phương pháp tiếp cận điểm nóng chính trị - xã hội.
Khi tiếp cận điểm nóng chính trị - xã hội, cần phải :
Thứ nhất, phân tích những yêu sách của đám đông dân chúng.
- Xét đòi hỏi yêu sách. Phải tìm hiểu họ đang đòi hỏi những lợi ích gì? Lợi ích kinh tế, chính trị, văn hóa, tín ngưỡng . . .? Cũng có thể yêu sách là sự đan xen giữa các lợi ích ấy. Từ đó, chủ thể sẽ thấy được tình huống có vấn đề bắt nguồn từ đâu.
- Xét mức độ đúng sai của yêu sách. Nếu xét thấy yêu sách của họ là chính đáng thì tình huống đó bắt nguồn từ sai lầm, khuyết điểm của lực lượng cầm quyền, của cơ quan quyền lực hoặc của chính sách, của thể chế nhà nước, Có những yêu sách khởi đầu là chính đáng, nhưng do bị kích động hay do kẻ địch lợi dụng dẫn đến những đòi hỏi quá đáng. Muốn giải quyết, yêu cầu họ trở lại yêu sách ban đầu.
- Xét bản chất của yêu sách. Những yêu sách có thể đơn thuần là nguyện vọng của quần chúng, cũng có thể chứa đựng âm mưu chính trị kẻ địch làm cho yêu sách có sự đan xen, cài đặt giữa khát vọng của quần chúng với ý đồ chính trị xấu xa của kẻ địch. Trường hợp này, chủ thể phải tỉnh táo chỉ rõ đâu là nguyện vọng chính đáng và sai lầm của quần chúng, đâu là ý đồ chính trị xấu xa của kẻ địch. Từ đó, chọn phương án giải quyết thích hợp, thỏa mãn nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trừng trị thích đáng kẻ địch.
Thứ hai, phân tích người đứng đầu đ1am đông yêu sách.
Chỉ khi xác định đúng và nắm được bản chất người đứng đầu mới nhận rõ thực chất vấn đề và mới có cách giải quyết đúng điểm nóng.
- Tìm cho được người đứng đầu. Người đứng đầu hiện đang ở đâu? Người đứng đầu có thể là người lộ diện đi đầu đoàn biểu tình cũng có thể dấu mặt, trá hình lẫn trong đám đông kích động những người hung hãn – quá khích; hoặc không có mặt trong đám đông đó mà đang ẩn náo ở một nơi khác, thậm chí ở  ngoài nước, thông qua hệ thống một đường dây nào đó mà chỉ huy đám đông.
- Xem bản chất người đứng đầu. Nếu người đứng đầu là kẻ xấu hay phản động thì những yêu sách của đám đông thường mang tính đả phá hay ẩn chứa ý đồ chính trị, từ yêu sách này họ lấn tới yêu sách khác mang tính đả phá và chính trị ngày một cao hơn. Nếu người đứng đầu là người tốt, đại diện cho lợi ích của nhân dân thì những yêu sách đó thường mang tính xây dựng.
Thứ ba, phân tích tâm lý hành vi của đám đông yêu sách.
Nhận thức được đúng tâm lý của đối tượng, giúp chủ thể bình tỉnh tìm cách xử lý thích hợp.
- Phân tích tâm lý bộ phận nòng cốt. Đó là bộ phận trụ cột dẫn đầu đám đông với tình trạng tâm lý bất bình thường cao độ, không còn tự kiềm chế được kích động của người cầm đầu đã dẫn đến những hành vi bộc phát quá kích. Những người này thường có lợi ích trực tiếp với cuộc biểu tình, bất mãn với chính quyền, mâu thuẫn với chế độ; cũng còn có thể bao gồm những người có tiền án, tiền sự, những người do kẻ địch lợi dụng, mua chuộc . . .
- Phân tích tâm lý đám đông. Bộ phận này thường là những ngày bị động hùa theo do sự nhẹ dạ, cả tin nên ngộ nhận, do kẻ xấu thuê mướn hay ép buộc. Nhóm đối tượng này chiếm một bộ phận không nhỏ trong đ1m đông và họ dễ dàng bị tan rã nếu được giải thích, tuyên truyền, thuyết phục làm rõ đúng sai hoặc xử lý vừa đúng đắn vừa kiên quyết của các cơ quan quyến lực.
3. Yêu cầu cơ bản của xử lý điểm nóng chính trị - xã hội
Qua giải quyết tình huống, phải làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào công lý, vào cán bộ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và càng xa lánh bọn xấu.
Trước hết, phải hạn chế sự sự lan tỏa sang nơi khác và làm cho điểm nóng nguội dần.
- Phong tỏa “lây lan”. Khi điểm nóng bùng phát, phải nhanh cóng và kịp thời lập “rào chắn”, không để phát sinh thêm vấn đề mới làm phức tạp thêm tình hình; đặc biệt, phải chăn đứng ngay sự lợi dụng của kẻ địch.
- Làm cho điểm nóng nguội dần. bằng những biện pháp nghiệp vụ, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, sự tiếp xúc nhanh của những người có thẩm quyền làm dịu sự “hưng phấn” của đám đông, từng bước giải tán từng nóm quàn chúng, cô lập bọn quá khích, vô hiệu hóa những kẻ cầm đầu . . .
Thứ hai, phải bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường hiệu lực của hệ thống chính trị sở tại.
- Phát huy vai trò của quần chúng tích cực. Trên cơ sở đáp ứng những yêu cầu chính đáng của nhân dân mà động viên và bảo vệ quần chúng tốt, nhất là những người có uy tín trong cộng đồng, vạch mặt những kẻ xấu, chỉ ra những điều sai trái trong việc làm của đám đông cũng như của mỗi người, hướng họ từ người tham gia tạo nên yêu sách thành người cùng trách nhiệm giải quyết vấn đề yêu sách đặt ra.
- Phát huy vai trò của hệ thống chính trị sở tại. Khi tình huống vừa bùng phát, phải củng cố nhanh hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện sự lãnh đạo tập trung của tổ chức Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải phát huy tối đa vai trò vận động thuyết phục quần chúng. Chính quyền sở tại sử dụng một cách năng động, mềm dẻo và khéo léo các biện pháp giáo dục thuyết phục với biện pháp hành chính cưỡng chế, các biện pháp tư tưởng với kinh tế, đạo đức với pháp luật, khuyến cáo răn đe . . .; trừng trị thích đáng các phần tử phản động, ngoan cố quậy phá.
Thứ ba. tạo ra sự bình ổn bền vững trong đời sống xã hội.
- Lập lại sự bình ổn xã hội. Nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết tình huống. Biện pháp không chỉ trực tiếp giải quyết vấn đề chính trị đó. Không “đao to búa lớn”, không phô trương hay lợi dụng quyền lực và bạo lực; không để thiệt hại nhân mạng hay tổn thương về tinh thần, tránh đến mức thấp nhất thiệt hại của cải của quần chúng.
- Tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Giải pháp được lựa chọn không nhằm chỉ để dập tắt mà còn phải chữa trị căn nguyên sinh ra điểm nóng và kết hợp với tổng thể các giải pháp khác để cho đời sống xã hội phát triển mạnh cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
4. Quy trình xử lý điểm nóng chính trị - xã hội.
Quy trình mang tính phổ biến của xử lý các điểm nóng chính trị - xã hội gồm những bước cơ bản sau :
Bước 1: Nắm tình hình, phân tích nguyên nhân và nận dạng mâu thuẫn.
- Số lượng người tham gia biểu tình chống đối. Phân tích thành phần, đối tượng, hình thức tổ chức lực lượng . . . Họ nêu những yêu sách gì? Những yêu sách đó do cơ quan nào giải quyết? Ai là người cầm đầu Số lượng những người quá khích? Những âm mưu và thủ đoạn? Họ có quan hệ trực tiếp, gián tiếp với những đâu?
- Phân tích tìm ra các nguyên nhân đưa đến các điểm nóng. Nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân bên trong và nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp.
-Xem xét tình chất của các mâu thuẫn. Mâu thuẫn đối kháng hay không đối kháng, mâu thuẫn giữa nội bộ nhân dân hay mâu thuẫn địch ta, mức độ của từng mâu thuẫn và sự đan xen giữa chúng.
Bước 2: Áp dụng những biện pháp “rút ngòi nổ” và từng bước giải quyết dứt điểm vấn đề.
Lựa chọn chính xác phương pháp, hình thức, lục lượng thích hợp và nghệ thuật sử dụng các phương tiện hỗ trợ mà nhất là các phương tiện thông tin đại chúng để nhanh chóng “rút ngòi nổ” và “hạ nhiệt độ” của điểm nóng, giải tán đám đông và đối sách với những người cầm đầu một cách khéo léo. Vì vậy, phải :
- Thành lập ngay ban chỉ đạo chung. Thiết lập sự lãnh đạo, chỉ huy thống nhất, phát huy hiệu lực của hệ thống chính trị để giữ vững quyền lực chính trị; đặc biệc chú ý đến việc lựa chọn đúng người chỉ huy và ban tham mưu cùng hệ thống chỉ đạo từ trên xuống.
- Xác định đúng phương thức giải quyết. Xây dụng kế hoạch giải quyết từng vấn đề một và cả phương án dự phòng. Chuẩn bị phương án xử lý tình huống xấu nhất có thể xảy ra, ngăn ngừ nguy cơ lan tỏa sang nơi khác bằng tất cả các biện pháp có thể; trong đó, biện pháp chính trị tư tưởng, tâm lý để ngăn ngừa việc chưa xảy ra vẫn là quan trọng nhất.
- Thực hiện đối sách hợp lý. Nắm vững phương châm: kiên định về nguyên tắc, mềm dẻo về phương pháp, linh hoạt trong hình thức, thỏa đáng về biện pháp trên cơ sở dựa vào dân, nắm lấy dân và thực hiện bằng lực lượng của dân.
Bước 3: Khắc phục hậu quả khi điểm nóng bị dập tắt.
Khi giải tán được đám đông và xử lý những người cầm đầu thì, về cơ bản, điểm nóng đã đươc dập tắt. Vấn đề tiếp theo là xử lý hậu quả:
- Bình thường hóa đời sống xã hội. Đưa những hoạt động cơ bản của đời sống cộng đồng trở lại bình thường như trước khi xảy ra điểm nóng ; đồng thời giải quyết luôn những gút mắc có liên quan cũng như tạo ra tiền đề cho sự phát triển mới.
- Khắc phục những thiệt hại. Những thiệt hại về người và của phải được giải quyết một cách thấu lý đạt tình; phù hợp với pháp luật hiện hành, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đạo lý sinh hoạt cộng đồng.
- Truy cứu trách nhiệm. Trên tinh thần xây dựng mà tiến hành xác định rõ đúng sai, xử lý công khai và đúng tội những người có sai lầm cà hai phía đúng với từng tính chất của vụ việc; khen thưởng những người có công bảo vệ chế độ.
Bước 4: Rút kinh nghiệm, dự báo tình hình và áp dụng những giải pháp để điểm nóng không tái phát.
- Đúc kết kinh nghiệm. Cần tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm về người cán bộ lãnh đạo, hệ thống tổ chức quyền lực, phương thức lãnh, chỉ đạo và sự bất cập của chính sách, thể lệ hay luật pháp của của nhà nước, cơ sở chính trị - xã hội trong quần chúng.
- Dự báo điểm nóng có thể tái phát lại không? Nếu có thì mức độ tái phát ra sao? Xu hướng của nó là như thế nào? Cần áp dụng những giải pháp gì để tiếp tục xử lý tình huống tái phát.
- Các giải pháp không để cho điểm nóng tái phát. Cần áp dụng những giải pháp gì để điểm nóng không tái phát? Những giải pháp trước mắt và những giải pháp  bổ trợ.
Điểm nóng chính trị - xã hội phải được xử lý theo quan điểm lịch sử cụ thể và hết sức cẩn trọng; mỗi sai lầm dù là sai lầm nhỏ cũng rất nguy hiểm.

Đã xem: 23520
Xem bài viết năm


 Lịch học tập 
 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001298622
IP của bạn: 107.22.43.160

Mật ong nguyên chấtCung cấp sỉ và lẻ mật ong nguyên chất ở TPHCM, bảm đảm 100% từ thiên nhiênDịch vụ điện hoa Hoa Tươi 360o với dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp, giá hợp lý giúp bạn gởi đến người thân những bó hoa tươi đẹp nhấtShop hoa phong lan Hoa tươi 360o là shop hoa phong lan TPHCM chuyên cung cấp các loại hoa lan hồ điệp và địa lanHoa giỏ Hoa giỏ để bàn tạo cho không gian làm việc trở nên cực kỳ ấn tượng, được sử dụng trong các dịp như đám cưới, tặng sếp, sinh nhật....Hoa bó chúc mừng Hoa tươi 360o giúp bạn gởi đến bạn bè, người thân hoa bó chúc mừng sinh nhật, tốt nghiệp, hoa tặng sếp nam giá hợp lý, giao hoa miễn phí TP. HCMhoa chúc mừng Hoa tươi 360o chuyên điện hoa chúc mừng khai trương: kệ hoa khai trương, giỏ hoa khai trương... với giá hợp lý, giao hoa miễn phí trong TPHCMHoa chia buồn Hoa tươi 360o chuyên điện hoa chia buồn ở TPHCM với giá cả hợp lý, giao hoa miễn phí ở TPHCMHoa chúc mừng sự kiện Hoa chúc mừng sinh nhật, hoa chúc mừng sự kiện tặng bạn bè hoặc người thân những dịp trọng đại, giao hoa miễn phí nội thành TPHCMShop hoa cưới Hoa cưới đẹp giúp đám cưới của bạn thêm ý nghĩa. Gọi 1900 545 587 để được shop hoa cưới - Hoa tươi 360o tư vấn, giao hoa cưới miễn phí ở Bình Thạnh và tại TPHCMhoa tươi Shop Hoa tươi 360o với dịch vụ hoa tươi giúp bạn gởi đến người thân những bó hoa tươi đẹp - giá hợp lý, giao hoa miễn phí tại TPHCMĐặt quần áo đá banh Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banh ở TPHCM với chất lượng tốt, giá ưu đãi. Gọi 0903 009 041 để Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banhGiày Futsal PAN Thái LONI chuyên cung cấp các loại giày Futsal PAN Thái Lan giá rẻ trên toàn quốc. Gọi 0903 009 041 gặp MS. Nhi để đặt giày Futsal Pan Thái giá rẻgiày đá banh cỏ tự nhiên LONI Sport chuyên cung cấp các loại giày đá banh cỏ tự nhiên giá rẻ với nhiêu mẫu mã đẹpGiày đá banh cỏ nhân tạo LONI SPORT kinh doanh sỉ và lẻ giày bóng đá, giày đá banh cỏ nhân tạo, giày futsal Pan Thái Lan với giá cạnh tranh kèm quà tặng hấp dẫngiày đá banh LONI SPORT kinh doanh sỉ và lẻ giày đá banh, giày bóng đá cỏ nhân tạo Fake1, giày futsal Pan Thái Lan với giá cạnh tranh kèm quà tặng hấp dẫnĐặt quần áo đá banh Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banh ở TPHCM với chất lượng tốt, giá ưu đãi. Gọi 0903 009 041 để Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banhMẫu Áo Lique LONI Sport cung cấp Mẫu Áo CLB Pháp - Ligue 1 TPHCM. Quý khách mua Mẫu Áo CLB Pháp - Ligue 1 TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041áo Serie A LONI Sport cung cấp Mẫu áo CLB Ý - Serie A TPHCM. Quý khách mua Mẫu áo CLB Ý - Serie A TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo CLB Bundesliga LONI Sport cung cấp Áo CLB Đức - Áo CLB Bundesliga TPHCM. Quý khách mua Áo CLB Đức - Áo CLB Bundesliga TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo CLB Tây Ban NhaLONI Sport cung cấp Áo CLB Tây Ban Nha 2016 TPHCM. Quý khách mua Áo CLB Tây Ban Nha 2016 TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041áo CLB Ngoại Hạng AnhLONI Sport cung cấp Mẫu áo CLB Ngoại Hạng Anh 2016 TPHCM. Quý khách mua Mẫu áo CLB Ngoại Hạng Anh 2016 TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo đá banh không logoLONI Sport cung cấp Áo đá banh - Áo bóng đá không logo TPHCM. Quý khách mua Áo đá banh - Áo bóng đá không logo TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Quần thể thao VNXKLONI Sport cung cấp quần thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua quần thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo thun bóng đáLONI Sport cung cấp Áo thun bóng đá - Áo thun đá banh TPHCM. Quý khách mua Áo thun bóng đá - Áo thun đá banh TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo thể thao VNXKLONI Sport cung cấp Áo thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Áo thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo Polo thể thaoLONI Sport cung cấp áo Polo thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua áo Polo thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo khoác thể thao VNXKLONI Sport cung cấp áo khoác thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua áo khoác thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Thời trang thể thao VNXK LONI Sport cung cấp Thời trang thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Thời trang thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Phụ kiện bóng đá LONI Sport cung cấp Phụ kiện bóng đá TPHCM. Quý khách mua Phụ kiện bóng đá vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Phụ kiện thể thao LONI Sport cung cấp Phụ kiện thể thao TPHCM. Quý khách mua Phụ kiện thể thao vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Balo thể thao LONI Sport cung cấp Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Balo thể thao LONI Sport cung cấp Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo câu lạc bộ LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất Áo câu lạc bộ 2016. Quý khách đặt áo vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo tuyển quốc gia LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất Áo tuyển quốc gia 2016. Quý khách đặt áo vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo Training LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất Áo Training CLB TPHCM. Quý khách đặt áo vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041áo bóng đá LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất quần áo đá banh, áo bóng đá ở TPHCM. Quý khách đặt áo đá banh vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Shop quần áo đá banh Shop bán đồ thể thao Loni Sport chuyên bán quần áo đá banh, phụ kiện thể thao như: giày đá banh, túi xách, vớ ...Gọi 0983 031 509 - 0903 009 041ROR Rubber ROR Rubber is located in VietNam, The rubber products of us are now being produced from the category of rich rubber materials such as: NR, SBR, EPDM, NBR, ACM, AEM, CR, HNBR, PU, SI, FKM.Thay mặt kính Ipad Thay mặt kính Ipad giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hànhThay mặt kính Samsung Thay mặt kính Samsung giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hànhthay mat kinh Iphone Thay mặt kính Iphone giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hành Thay mặt kính Iphone 6S Thay mặt kính Iphone 6S giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền. Nhận thay mắt kính Iphone 6S cho các cửa hàng Cọc khoan nhồi Nền Móng Đất Phương Nam chuyên thi công cọc khoan nhồi mini với phương pháp và thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Gọi ngay 0919 49 8080Phụ kiện nhà bếp Phụ kiện nhà bếp bằng Inox 304 do Hòa Bình Glass sản xuất và phân phối giúp cho các bà nội trợ nhanh chóng giải quyết vấn đề dầu mỡ vì dễ lau chùi, tiện lợi và nhanh chóngGương soi Gương soi phòng tắm do Hòa Bình Glass sản xuất từ nguyên liệu kính Guardian của Mỹ với nhiều mẫu mã phong phúPhụ kiện phòng tắm Hobig chuyên sản xuất và phân phối phụ kiện phòng tắm, liên hệ để có bảng giá sỉ phụ kiện phòng tắm phù hợp cho mọi nhàPhụ kiện nhà bếp Hòa Bình Glass chuyển sản xuất và phân phối phụ kiện nhà bếp. Liên hệ để có bảng giá phụ kiện nhà bếp cho đại lý gương soi Hòa Bình Glass chuyển sản xuất và phân phối gương soi trên toàn quốc. Liên hệ để có bảng giá gương soi cho đại lýthay mặt kính điện thoại thay mặt kính điện thoại giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền và có bảo hành đầy đủthay mặt kính Iphone 6s Plus thay mặt kính Iphone 6s Plus giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền và có bảo hành đầy đủ

Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Góp ý    ¤   Tìm kiếm    ¤   Sơ đồ site

   - Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet 2.0
   - Người chịu trách nhiệm: Ông Đinh Văn Tiền - Hiệu trưởng Trường
   - Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
   - Điện thoại: 0703822315.