Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Thông tin lý luận và thực tiễn Thứ sáu, 21-6-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


Công tác thi đua - khen thưởng của Trường Chính trị Tỉnh Vĩnh Long (1998 - 2002)
Tác giả: Nguyễn Thanh Hào

Cách đây hơn 55 năm, Chủ tịch Hồ Chí minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và từ đó Đảng ta luôn xác định phong trào thi đua yêu nước có một vị trí hết sức quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng. Kinh nghiệm qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi thành công, thực tế cho thấy thi đua khen thưởng đã động viên được tất cả tinh thần và lực lượng, trí tuệ và tiền của để đánh thắng giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.
Trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ CNH – HĐH đất nước, công tác thi đua khen thưởng lại càng có một vị trí đặc biệt quan trọng, nhằm huy động sức người, sức của, phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong kháng chiến để phát động tinh thần thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ tổ quốc. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, sau khi tiếp thu nội dung thi đua do Tỉnh ủy tổ chức triển khai; Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên của Trường đã phối hợp tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cho tất cả cán bộ, đảng viên và công chức thông suốt.
Công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, phong trào của Trường 05 năm qua (1998 – 2002) luôn dược giữ vững và không ngừng phát triển liên tục, đã trở thành động lực tinh thần không thể thiếu đối với tất cả cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ đã được phân công. Kế hoạch thi đua khen thưởng luôn gắn liền với nhiệm vụ chính trị và các mặt hoạt động cụ thể của Trường như giảng dạy, quản lý, phục vụ,…và hết sức cụ thể, chi tiết các tiêu chuẩn của từng danh hiệu thi đua, nguyên tắc bình chọn thi đua và phuơng pháp, thời gian đề nghị khen thưởng..
Hằng năm vào dịp hội nghị cán bộ, công chức tổng kết công tác cuối năm, tổng kết phong trào thi đua, Trường tiến hành phát động phong trào thi đua cho năm sau với các nội dung thi đua như: Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt , phục vụ tốt, các cá nhân và tập thể phòng, khoa tự đăng ký các danh hiệu thi đua. Định kỳ 06 tháng có sơ kết công tác thi đua làm cơ sở cho bình xét cuối năm vào tháng 12 mỗi năm, Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường chỉ xét cho những cá nhân và đơn vị khoa, phòng có bảng đăng ký thi đua ngay từ dầu năm và tiến hành các bước bình xét đúng nội dung, đúng tiêu chuẩn, thực hiện đầy đủ thủ tục, nguyên tắc từ dưới lên theo quy định. Để kịp thời phát hiện những nhân tố mới, nhân tố tích cực trong phong trào thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng đã phân công một đồng chí làm Thường trực nhằm triển khai, phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản về công tác thi đua – khen thưởng của cấp trên, tính đến nay Trường đã triển khai và tổ chức thục hiện gần 20 văn bản về công tác thi đua – khen thưởng.
Thành tích thi đua của Trường từ năm 1998 đến nay đã đạt được: Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học hằng năm đều thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; không ngừng cải tiến và đổi mới phương thức quản lý thông qua các quy chế hoạt động, quy chế giáo viên, quy chế giảng viên, quy chế các lớp đào tạo, bồi dưỡng,…nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và các Hội đồng tư vấn hoạt động đúng theo quy chế và có sự phối hợp thống nhất và hoạt động có hiệu quả trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan…
Với thành tích đạt được của phong trào thi đua thực hiện theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Nghị định 56 của Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Long đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 06 Bằng khen (02 Bằng khen cho tập thể Khoa , Phòng và 04 Bằng khen cho cá nhân). Giám dốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng 01 cờ thi đua đơn vị xuất sắc và 03 Bằng khen về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các năm 1998, 2000, 2001, 2002. Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia tặng 01 cờ thi đua xuất sắc và 01 Bằng khen về thành tích công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước năm 2001, 2002, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 02 cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2000, 2002 và 08 Bằng khen cho đơn vị Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 1998, 1999, 2001; phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2000, 2001, 2002; cùng với địa phương tham gia, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng theo Chỉ thị 01 của tỉnh ủy ở địa bàn được phân công xã Trung Nghĩa, Thị trấn Vũng Liêm năm 1998 – 2002; thực hiện tốt công tác Bảo hiểm xã hội.. Chủ tịch UBND tỉnh còn tặng Bằng khen cho 18 lượt tập thể đơn vị Phòng, khoa và 37 lượt cán bộ, công chức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập thể lao động xuất sắc và cá nhân tiêu biểu trong số chiến sỹ thi đua cơ sở năm 1998 – 2002. Giám đốc Trường Chính trị tặng 221 giấy khen cho 15 lượt đơn vị Phòng khoa đạt thành tích Lao động giỏi và 206 lượt cán bộ, công chức đạt danh hiệu Lao động giỏi và chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 1998 – 2002. Ngoài ra Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng 05 Bằng khen cho 05 cá nhân có thành tích tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn hóa của 02 xã điểm ở Huyện Vũng Liêm; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng 03 Bằng khen cho Công đoàn cơ sở của Trường có thành tích xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc năm 2000, 2001, 2002.
Với kết quả thi đua – khen thưởng trong những năm qua của Trường thể hiện được vai trò lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo giữa Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các Khoa, Phòng luôn quan tâm đến các phong trào thi đua, động viên từng cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác đảng, công tác đoàn thể và các mặt hoạt động khác trong nhà trường. Thường trực hội đồng thi đua – khen thưởng Trường làm tốt chức năng nhiệm vụ dược phân công, tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện kịp thời các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của cấp trên cho cán bộ, công chức. Trong kế hoạch thi đua có bám sát và cụ thể hóa các tiêu chuẩn của từng loại danh hiệu thi đua đã quy định trong Nghị định 56 của Chính phủ; Kế hoạch số 02 ngày 12/12/1998 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Từ đó, đã tạo ra được sự nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng trong giai đoạn mới và đã có những việc làm cụ thể, thiết thực để công tác thi đua khen thưởng của Trường ngày càng đi vào cuộc sống của mỗi người và đạt chất lượng – hiệu quả cao.
Tất cả cán bộ, công chức và tập thể các phòng, khoa ngay từ đầu năm có bảng đăng ký thi đua theo phát động của Trường, mỗi đồng chí đều có tinh thần phấn đấu vươn lên, trưởng thành trong công tác chuyên môn của mình, do vậy gắn liền với thành tích thi đua – khen thưởng như đã nêu trên thì công tác chuyên môn, nghiệp vụ và các mặt công tác khác của Trường cũng không ngừng lớn mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường trong những năm qua. Việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng luôn bám sát theo hướng dẫn của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, của các ngành Trung ương có liên quan, đảm bảo thực hiện đúng quy trình xét thi đua, đầy đủ thủ tục và đúng thời gian quy định.
Để giữ vững và phát huy những mặt tích cực của phong trào thi đua,  khen thưởng của Trường trong những năm qua và từng bước ổn định, đi vào nề nếp, thật sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các mặt hoạt động của Trường không ngừng phát triển, cần tiếp tục triển khai và quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Nghị định 56 của Chính phủ cho toàn thể cán bộ, công chức thông suốt; phổ biến kịp thời các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của cấp trên và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Mỗi thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng phải quán triệt và thực hiện phương châm: Xét thi đua khen thưởng phải đúng người, đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn; đảm bảo khách quan, công bằng, vô tư (tránh thành kiến, cá nhân); phát hiện và khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể biết phát huy tính năng động, sáng tạo tích cực – có hiệu quả về công tác chuyên môn, công tác Đảng, công tác Đoàn thể, công tác thi đua,…để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Trường với phương châm người người thi đua, phòng khoa này thi đua với phòng khoa khác, cùng với Ngành và địa phương thi đua thực hiện thắng lợi công cuộc CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn của tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII, nhiệm kỳ 2001 – 2005 đã đề ra.

Đã xem: 3297
Xem bài viết năm:


 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 004299869
IP của bạn: 3.230.173.188
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com