Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Lịch sử Thứ sáu, 23-2-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VĨNH LONG

Sau khi sáp nhập, Trường Đảng với Trung tâm giáo dục chính trị thành Trường lý luận chính trị, đã thể hiện được hiệu quả về mặt tổ chức cũng như hiệu quả về mặt đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tiếp tục ra quyết định số 50/QĐ/TU, ngày 20/11/1992 sáp nhập Trường Lý luận chính trị, Trường Quản lý nhà nước, Trường Đoàn thể tỉnh thành Trường Đào tạo cán bộ tỉnh Vĩnh Long.
Đến năm 1993, theo tinh thần quyết định số 61/QĐ-TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp lại Trường Đảng Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra quyết định số 362/QĐ-UBT, ngày 9/7/1993, đổi tên Trường Đào tạo cán bộ tỉnh thành Trường Chính trị tỉnh.

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
STTHọ và tênChức vụGiai đoạn
1Châu Công Tính (Bảy Báu)Giám đốc 1992-2000
2Nguyễn Thanh HàoPhó giám đốc 1992-2000
3Nguyễn MinhPhó giám đốc 1992-2000
4Đinh Văn TiềnPhó giám đốc 1992-2000
5Nguyễn Thanh HàoGiám đốc 2001-2004

TRUNG T GIO DỤC CH͎H TRỊ TỈNH CỬU LONG

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VĨNH LONG

(1992 – 2000)

Sau khi sáp nhập, Trường Đảng với Trung tâm giáo dục chính trị thành Trường lý luận chính trị, đã thể hiện được hiệu quả về mặt tổ chức cũng như hiệu quả về mặt đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tiếp tục ra quyết định số 50/QĐ/TU, ngày 20/11/1992 sáp nhập Trường Lý luận chính trị, Trường Quản lý nhà nước, Trường Đoàn thể tỉnh thành Trường Đào tạo cán bộ tỉnh Vĩnh Long.

Đến năm 1993, theo tinh thần quyết định số 61/QĐ-TW của Bộ Chính trị  về việc sắp xếp lại Trường Đảng Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra quyết định số 362/QĐ-UBT, ngày 9/7/1993, đổi tên Trường Đào tạo cán bộ tỉnh thành Trường Chính trị tỉnh.

Sau khi sáp nhập, Trường có 2 cơ sở: cơ sở I: 241, Đinh Tiên Hoàng và cơ sở II: 26B, Phan Đình Phùng, phường 8, thị xã Vĩnh Long. Năm 1995 Trường bàn giao cơ sở II cho Công ty vật   y tế theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời tập trung đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới cơ sở 241, Đinh Tiên Hoàng nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ của tỉnh.

1) Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy:

a) chức năng, nhiệm vụ:

- Đào tạo (trung  học), bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, hành chính văn phòng, công tác Đảng, công tác vận động quần chúng cho cán bộ chủ chốt, kế cận, dự nguồn của cơ sở xã,  phường, thị trấn và cán bộ tương đương của huyện, thị và ban ngành tỉnh. Ngoài ra, Trường còn phối hợp với các trường trung ương đào tạo chương trình đại học chính trị, hành chính, trung học văn thư lưu trữ, pháp luật, nghiệp vụ công tác quần chúng cho nhiều đối tượng cán bộ khác nhau trong tỉnh.

- Nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy nói riêng, công tác đào tạo của Trường nói chung và góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh là đơn vị trực thuộc và chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học theo sự hướng dẫn về nội dung chương trình, chuyên môn nghiệp vụ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí và quản lý về mặt nhà nước đối với các hoạt động của Trường.

b). Tổ chức bộ máy:

Sau khi sáp nhập các trường thành Trường đào tạo cán bộ, tổng biên chế của Trường là 72 cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Từ Trường Đào tạo cán bộ cho đến khi đổi tên thành Trường Chính trị, về tổ chức bộ máy và nhân sự không có gì thay đổi lớn.

- Ban giám đốc:

+ Đồng chí Châu Công Tính (Bảy Báu), Tỉnh ủy viên – Giám đốc

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Phó Giám đốc

+ Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Giám đốc

+ Đồng chí Đinh Văn Tiền, Phó Giám đốc (10/1993)

- Các phòng, khoa:

Trong những tháng đầu năm 1993, Trường có 3 phòng, 7 khoa.

+ Phòng Hành chính - Quản trị: 21 đồng chí

+ Phòng Giáo vụ: 8 đồng chí

+ Phòng Tổ chức cán bộ: 2 đồng chí

+ Khoa Triết học: 3 đồng chí

+ Khoa Kinh tế chính trị: 6 đồng chí

+ Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học: 4 đồng chí

+ Khoa lịch sử Đảng: 2 đồng chí

+ Khoa Xây dựng Đảng: 3 đồng chí

+ Khoa Nhà nước - Pháp luật: 4 đồng chí

+ Khoa Đoàn thể: 3 đồng chí

Qua một thời gian sắp xếp tổ chức biên chế, đến tháng 11/1994, Trường giảm 1 phòng, 2 khoa và thành lập một khoa mới. Cụ thể:

 + Phòng Hành chính - Quản trị: 18 đồng chí

+ Phòng Giáo vụ: 8 đồng chí

+ Khoa Triết - Chủ nghĩa xã hội khoa học: 5 đồng chí

+ Khoa Kinh tế chính trị: 5 đồng chí

+ Khoa Lịch sử Đảng - Xây dựng Đảng: 3 đồng chí

+ Khoa Nhà nước - Pháp luật: 2 đồng chí

+ Khoa Đoàn thể: 2 đồng chí

+ Khoa Tin học - Ngoại ngữ: 2 đồng chí

Tổng biên chế của Trường là 49 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Trong đó có 19 giáo viên và đều có trình độ đại học.

Đến tháng 6 /1995, Tỉnh ủy điều đồng chí Nguyễn Minh về Ban Việt kiều, Ban Giám đốc còn lại 3 đồng chí cho đến hết năm 2000.

+ Đồng chí Châu Công Tính (Bảy Báu), Tỉnh ủy viên – Giám đốc

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Phó Giám đốc phụ trách hành chính – tổ chức

+ Đồng chí Đinh Văn Tiền, Phó Giám đốc phụ trách nội dung

Cũng trong tháng 6/1995, theo đề nghị của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc xin giáo viên của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Long tăng cường cho Trường Chính trị Trà Vinh, Trường có 4 giáo viên (trong đó có 1 Phó khoa) xin chuyển về Trà Vinh. Tính ở thời điểm này thì Trường còn lại 15 giáo viên.

Cuối năm 1995, do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ về tin học, ngoại ngữ cho Trung Tâm giáo dục thường xuyên nên Trường giải thể Khoa Tin học - Ngoại ngữ và thành lập thêm Phòng Khoa học thông tin tư liệu theo theo hướng dẫn số 07/TCTW, ngày 28/7/1995, của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 88 của Ban Bí thư trung ương Đảng. Kể từ đây cho đến hết năm 2000, Trường có 5 khoa (Triết - CNXHKH, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng - Xây dựng Đảng, Nhà nước và pháp luật, Dân vận) và 3 phòng (Đào tạo, Khoa học thông tin tư liệu, Hành chính tổ chức) với biên chế dao động trên dưới 50 đồng chí, trong đó lực lượng giáo viên chuyên trách 15 - 17 đồng chí, giáo viên kiêm nhiệm 6 - 7 đồng chí. Ở thời điểm cuối năm 2000, biên chế của Trường là 52 đồng chí, trong đó có 31 đồng chí có trình độ từ đại học trở lên. Riêng cán bộ giảng dạy là 24 đồng chí (17 chuyên trách, 7 kiêm chức) với 22 đại học, 1 cao học, 1 thạc sĩ. So với năm 1992, giảng viên của Trường giảm chứ không tăng, do có 7 đồng chí chuyển về Trà Vinh công tác, trong khi đó Trường nhận thêm có 2 giáo viên. Ngoài biên chế 52 người, Trường còn hợp đồng 3 người đã tốt nghiệp đại học luật vào Khoa Nhà nước - pháp luật  tập sự để tuyển làm giáo viên; hợp đồng 5 người làm bảo vệ, tạp vụ. Như vậy, lực lượng lao động của Trường năm 2000 là 60 người. 

 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 004151818
IP của bạn: 34.236.134.129
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com