Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Góp ý    ¤   Tìm kiếm    ¤   Sơ đồ site
Nội san Thứ sáu, 1-7-2016

Trường Chính trị Phạm Hùng Tỉnh Vĩnh Long với việc nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công chức.
Tác giả: Đinh Văn Tiền

Trường Chính trị tỉnh, thành nói chung, Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long nói riêng có hai chức năng cơ bản là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và nghiên cứu khoa học, trong đó chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là chủ yếu. Đối tượng đào tạo chính của Trường là cán bộ đương chức và dự nguồn của Đảng, Chính quyền, Đoàn thể ở xã, phường, thị trấn.

Ngoài nhiệm vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng và cấp bằng, chứng nhận theo các chương trình của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học Viện Hành chính Quốc gia ban hành, Trường Chính trị Phạm Hùng còn phối hợp với các trường Trung ương đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; Đại học, Trung học chuyên ngành (phục vụ công tác Đảng, Chính quyền, Đoàn thể) và hỗ trợ về cơ sở vật chất cho một số ngành, đoàn thể tỉnh tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

Thời gian qua, Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đa dạng hóa nội dung chương trình, phương thức đào tạo theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 5 năm 2001- 2005, Trường trực tiếp, phối hợp và hỗ trợ tào tạo, bồi dưỡng được 180 lớp với 15.037 lượt học viên, trong đó hệ đào tạo 44 lớp, 2.949 học viên. Đồng thời nghiên cứu được 1 đề tài khoa học cấp tỉnh và 19 đề tài khoa học cấp trường nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý đào tạo.

Kết quả trên đã đáp ứng đáng kể nhu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh nói chung, cán bộ cơ sở nói riêng. Từ đó góp phần vào quá trình đổi mới chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể nhân dân trong tỉnh.

Song song việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa nội dung chương trình, phương thức đào tạo, Trường cố gắng đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công chức với những biện pháp như:

- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình của cấp trên ban hành, không cắt xén về nội dung cũng như thời gian dạy và học.

- Quan tâm cử giảng viên đi bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, phương pháp sư phạm nhằm giúp giảng viên cập nhật kiến thức mới và quán triệt kịp thời, chính xác quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước trong quá trình giảng dạy.

- Tích cực, chủ động nghiên cứu các đề tài khoa học mang tính thực tiễn, qua đó giúp giảng viên có điều kiện tiếp cận cơ sở, nâng cao vốn hiểu biết thực tế để tăng cường tính thực tiễn của bài giảng. Từng bước cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng dần tính chủ động sáng tạo của người học và hạn chế phần nào kiểu học thụ động, một chiều của học viên. 

 - Tăng cường quản lý học viên về nội dung và thời gian học trên cơ sở ban hành quy chế của từng loại lớp và kiên quyết thực hiện đúng quy chế, nhất là khâu quản lý sĩ số học viên và điều kiện dự thi hết môn, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa; thực hiện nghiêm túc việc thi cử.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn những mặt hạn chế là:

- So với các Trường Chính trị trong khu vực, giảng viên của Trường qua đào tạo nâng cao còn quá ít. Giảng viên chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình, nặng về lý thuyết, ít nêu tình huống có vấn đề để lôi cuốn học viên suy nghĩ, tham gia giải quyết vấn đề.

- Công tác chiêu sinh, tuyển sinh còn những mặt hạn chế nhất định như có trường hợp chưa đủ chuẩn về văn hóa hoặc chưa đảm bảo đúng quy hoạch đào tạo.

- Công tác quản lý đào tạo, nhất là đối với các lớp phối hợp với trường Trung ương chưa thực hiện thật nghiêm quy chế do điều kiện khách quan.

- Chưa phát huy đúng mức tinh thần tự học của học viên, học viên ít tận dụng thời gian để nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo, còn tình trạng học đối phó để thi cử. Một số học viên ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, còn vi phạm nội quy. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học còn thiếu về số lượng, chủng loại, đặc biệt phòng học, trang thiết bị phục vụ giảng dạy theo phương pháp hiện đại chưa đáng kể.

Từ những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế chủ yếu nêu trên, trong thời gian tới, Trường Chính trị Phạm Hùng sẽ tiếp tục đa dạng hóa nội dung chương trình và thực hiện quy mô đào tạo phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công chức cả về trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý và khả năng thực thi công vụ sau khi học viên ra trường.

Để đạt được mục tiêu trên, Trường sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 

Giảng viên là lực lượng nồng cốt, giữ vai trò quan trọng nhất đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, sắp tới Trường phải tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức trong sáng; trình độ chuyên môn sâu, rộng và khả năng sư phạm tốt, có kiến thức thực tiễn sâu sắc, phong phú. Để làm được điều đó, phải:

- Tích cực, khẩn trương đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên

Trường hiện đưa đi đào tạo nâng cao 12 giảng viên. Đến 2008 Trường sẽ  có trên 10 giảng viên có trình độ Thạc sĩ. Đây là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhưng xét về cơ bản lâu dài, Trường cần có thêm biên chế dự bị để tuyển chọn sinh viên mới ra trường có học lực từ khá trở lên, hội đủ các điều kiện làm giảng viên để đào tạo lực lượng giảng viên kế thừa thật sự xứng đáng cả về tài năng và đức độ đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy. 

 - Thường xuyên cử giảng viên đi tập huấn chuyên môn, cập nhật thông tin mới

Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn là một trong những biện pháp rất quan trọng nhằm trang bị kiến thức mới, mở rộng, nâng cao trình độ tri thức và khả năng giảng dạy của giảng viên. Qua đó, những vướng mắc của giảng viên về chuyên môn có thể được tháo gỡ, giúp giảng viên lên lớp tự tin hơn và truyền đạt mang tính thuyết phục hơn.

- Nâng cao kiến thức thực tế cho đội ngũ giảng viên

Xuất phát từ phương châm “Lý luận liên hệ với thực tiễn” trong giảng dạy, yêu cầu giảng viên phải có vốn kiến thức thực tiễn sâu sắc, phong phú. Do đó, phải thực hiện nghiêm túc chế độ đi nghiên cứu thực tế của giảng viên, đặc biệt đối với giảng viên trẻ, mới ra trường có thể phân công xuống xã vài tháng với nhiệm vụ quan sát, tìm hiểu các mặt công tác đang diễn ra ở cơ sở nhằm tạo vốn kiến thức thực tế phục vụ cho công tác giảng dạy.

- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy

Xã hội luôn luôn vận động phát triển, có biết bao vấn đề cuộc sống nảy sinh mà người cán bộ cơ sở phải giải quyết và để giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả những vấn đề khó khăn, phức tạp đòi hỏi người cán bộ phải có bản lĩnh, năng lực xử lý tình huống. Vì vậy, vấn đề xử lý tình huống, ngày nay đã đưa vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo cán bộ, công chức. 

Để chuẩn bị các tình huống và phương án xử lý tình huống gắn với thực tiễn sinh động ở cơ sở đạt hiệu quả cao, Trường sẽ tăng cường đầu tư nghiên cứu đề tài khoa học nhằm khảo sát, thu thập tình huống và đưa ra các phương án xử lý tình huống diễn ra ở cơ sở. Qua đó chọn lọc những tình huống và phương án xử lý tình huống thiết thực, bổ ích đưa vào giảng dạy.

- Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy của giảng viên

Thực hiện tốt việc dự giờ của giảng viên trong Khoa và tổ chức hội giảng trong Trường hằng năm nhằm động viên, khuyến khích giảng viên tích cực nghiên cứu hoàn thiện nội dung, cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng bài giảng; trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong giảng dạy. Qua hội giảng – một trong những kênh để đánh giá chất lượng bài giảng của từng giảng viên và khẳng định sự phấn đấu, trưởng thành của đội ngũ giảng viên; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt.

2. Nâng cao chất lượng quản lý đào tạo

- Căn cứ vào kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức của Trường hàng năm được Tỉnh ủy phê duyệt, thông báo ngay từ đầu năm về chương trình đào tạo, thời điểm chiêu sinh, tuyển sinh để các huyện, thị biết và chủ động chuẩn bị kế hoạch cử cán bộ, công chức đi học theo chương trình và thời điểm đã thông báo. Trong chiêu sinh, tuyển sinh phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn trên cơ sở quy hoạch đào tạo của đơn vị, địa phương. Cán bộ trẻ quy hoạch nguồn phải được đào đạo chính quy, số lượng học viên của lớp đào tạo chính quy phải phù hợp với phương pháp giảng dạy mới.

- Tăng cường quản lý học viên về mặt hành chính và quản lý về nội dung làm điều kiện dự thi hết môn. Học viên chỉ được dự thi hết môn khi thỏa mãn các điều kiện quy định trong quy chế. Học viên không đủ điều kiện dự thi hết môn phải học trả nợ và thi với khóa khác. Tích cực cải tiến nâng cao chất lượng thi cử, trong đó có áp dụng hình thức thi trắc nghiệm ở một số môn học trong chương trình nhằm hạn chế học thuộc lòng, học tủ; đồng thời thực hiện nghiêm quy chế thi để đánh giá đúng thực chất, công bằng về năng lực học tập của học viên.

- Thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học viên các lớp đào tạo về cơ quan, đơn vị, địa phương cử cán bộ đi học biết để cân nhắc, xem xét bố trí công tác sau khi cán bộ, công chức của mình học ra trường, nhất là đối với cán bộ đào tạo nguồn.

3. Phát huy tính tự giác học tập, rèn luyện của học viên

Để nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện, nhà trường phải làm tốt công tác quản lý học viên. Song, như thế vẫn chưa đủ, vì học viên của Trường là học viên người lớn, hơn nữa là cán bộ, công chức nên cần phát huy tối đa tính tự giác trong học tập, rèn luyện của học viên; thực hiện tốt phương châm “biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”. Tạo môi trường học tập thật sự thoải mái, dân chủ; phát huy tính năng động, sáng tạo của người học. Thông qua sinh hoạt tổ, lớp; sinh hoạt chi bộ, chi đoàn để kiểm điểm nhiệm vụ học tập, rèn luyện trong tháng và đề ra hướng phấn đấu, khắc phục những mặt hạn chế nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ đảng viên, đoàn viên được cơ quan, đơn vị, địa phương cử đi học. Có thể nói đây cũng chính là một trong những mục tiêu đào tạo cán bộ, công chức xét về gốc độ rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. 

 4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học

Cơ sở vật chất của Trường đang xuống cấp, quá tải; trang thiết bị phục vụ dạy và học chưa tương xứng so với yêu cầu. Vì vậy, về lâu dài phải phấn đấu xây dựng lại ngôi trường theo quy hoạch, tương xứng một trường đào tạo cán bộ, công chức của tỉnh; đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, sinh hoạt với chất lượng ngày càng cao.

5. Khảo sát đánh giá chất lượng, hiệu quả sau đào tạo

Trường đang và sẽ tiếp tục tổ chức "Nghiên cứu đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ cơ sở sau khi được đào tạo trung cấp lý luận chính trị - chương trình và đối tượng chính của Trường". Mục tiêu là để nắm về trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; những những hạn chế và nguyên nhân... từ đó có những giải pháp mang tính khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công chức ở cơ sở.

Với yêu cầu đặt ra như trên, Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long phải tiếp tục phấn đấu trên nhiều phương diện, bằng nhiều biện pháp tác động vào quá trình giảng dạy, học tập một cách có hiệu quả nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, công chức của Trường trong thời gian tới.

Đã xem: 10162
Xem bài viết năm


 Lịch học tập 
 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 001298416
IP của bạn: 54.81.158.193

Mật ong nguyên chấtCung cấp sỉ và lẻ mật ong nguyên chất ở TPHCM, bảm đảm 100% từ thiên nhiênDịch vụ điện hoa Hoa Tươi 360o với dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp, giá hợp lý giúp bạn gởi đến người thân những bó hoa tươi đẹp nhấtShop hoa phong lan Hoa tươi 360o là shop hoa phong lan TPHCM chuyên cung cấp các loại hoa lan hồ điệp và địa lanHoa giỏ Hoa giỏ để bàn tạo cho không gian làm việc trở nên cực kỳ ấn tượng, được sử dụng trong các dịp như đám cưới, tặng sếp, sinh nhật....Hoa bó chúc mừng Hoa tươi 360o giúp bạn gởi đến bạn bè, người thân hoa bó chúc mừng sinh nhật, tốt nghiệp, hoa tặng sếp nam giá hợp lý, giao hoa miễn phí TP. HCMhoa chúc mừng Hoa tươi 360o chuyên điện hoa chúc mừng khai trương: kệ hoa khai trương, giỏ hoa khai trương... với giá hợp lý, giao hoa miễn phí trong TPHCMHoa chia buồn Hoa tươi 360o chuyên điện hoa chia buồn ở TPHCM với giá cả hợp lý, giao hoa miễn phí ở TPHCMHoa chúc mừng sự kiện Hoa chúc mừng sinh nhật, hoa chúc mừng sự kiện tặng bạn bè hoặc người thân những dịp trọng đại, giao hoa miễn phí nội thành TPHCMShop hoa cưới Hoa cưới đẹp giúp đám cưới của bạn thêm ý nghĩa. Gọi 1900 545 587 để được shop hoa cưới - Hoa tươi 360o tư vấn, giao hoa cưới miễn phí ở Bình Thạnh và tại TPHCMhoa tươi Shop Hoa tươi 360o với dịch vụ hoa tươi giúp bạn gởi đến người thân những bó hoa tươi đẹp - giá hợp lý, giao hoa miễn phí tại TPHCMĐặt quần áo đá banh Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banh ở TPHCM với chất lượng tốt, giá ưu đãi. Gọi 0903 009 041 để Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banhGiày Futsal PAN Thái LONI chuyên cung cấp các loại giày Futsal PAN Thái Lan giá rẻ trên toàn quốc. Gọi 0903 009 041 gặp MS. Nhi để đặt giày Futsal Pan Thái giá rẻgiày đá banh cỏ tự nhiên LONI Sport chuyên cung cấp các loại giày đá banh cỏ tự nhiên giá rẻ với nhiêu mẫu mã đẹpGiày đá banh cỏ nhân tạo LONI SPORT kinh doanh sỉ và lẻ giày bóng đá, giày đá banh cỏ nhân tạo, giày futsal Pan Thái Lan với giá cạnh tranh kèm quà tặng hấp dẫngiày đá banh LONI SPORT kinh doanh sỉ và lẻ giày đá banh, giày bóng đá cỏ nhân tạo Fake1, giày futsal Pan Thái Lan với giá cạnh tranh kèm quà tặng hấp dẫnĐặt quần áo đá banh Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banh ở TPHCM với chất lượng tốt, giá ưu đãi. Gọi 0903 009 041 để Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banhMẫu Áo Lique LONI Sport cung cấp Mẫu Áo CLB Pháp - Ligue 1 TPHCM. Quý khách mua Mẫu Áo CLB Pháp - Ligue 1 TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041áo Serie A LONI Sport cung cấp Mẫu áo CLB Ý - Serie A TPHCM. Quý khách mua Mẫu áo CLB Ý - Serie A TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo CLB Bundesliga LONI Sport cung cấp Áo CLB Đức - Áo CLB Bundesliga TPHCM. Quý khách mua Áo CLB Đức - Áo CLB Bundesliga TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo CLB Tây Ban NhaLONI Sport cung cấp Áo CLB Tây Ban Nha 2016 TPHCM. Quý khách mua Áo CLB Tây Ban Nha 2016 TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041áo CLB Ngoại Hạng AnhLONI Sport cung cấp Mẫu áo CLB Ngoại Hạng Anh 2016 TPHCM. Quý khách mua Mẫu áo CLB Ngoại Hạng Anh 2016 TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo đá banh không logoLONI Sport cung cấp Áo đá banh - Áo bóng đá không logo TPHCM. Quý khách mua Áo đá banh - Áo bóng đá không logo TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Quần thể thao VNXKLONI Sport cung cấp quần thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua quần thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo thun bóng đáLONI Sport cung cấp Áo thun bóng đá - Áo thun đá banh TPHCM. Quý khách mua Áo thun bóng đá - Áo thun đá banh TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo thể thao VNXKLONI Sport cung cấp Áo thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Áo thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo Polo thể thaoLONI Sport cung cấp áo Polo thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua áo Polo thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo khoác thể thao VNXKLONI Sport cung cấp áo khoác thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua áo khoác thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Thời trang thể thao VNXK LONI Sport cung cấp Thời trang thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Thời trang thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Phụ kiện bóng đá LONI Sport cung cấp Phụ kiện bóng đá TPHCM. Quý khách mua Phụ kiện bóng đá vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Phụ kiện thể thao LONI Sport cung cấp Phụ kiện thể thao TPHCM. Quý khách mua Phụ kiện thể thao vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Balo thể thao LONI Sport cung cấp Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Balo thể thao LONI Sport cung cấp Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo câu lạc bộ LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất Áo câu lạc bộ 2016. Quý khách đặt áo vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo tuyển quốc gia LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất Áo tuyển quốc gia 2016. Quý khách đặt áo vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo Training LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất Áo Training CLB TPHCM. Quý khách đặt áo vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041áo bóng đá LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất quần áo đá banh, áo bóng đá ở TPHCM. Quý khách đặt áo đá banh vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Shop quần áo đá banh Shop bán đồ thể thao Loni Sport chuyên bán quần áo đá banh, phụ kiện thể thao như: giày đá banh, túi xách, vớ ...Gọi 0983 031 509 - 0903 009 041ROR Rubber ROR Rubber is located in VietNam, The rubber products of us are now being produced from the category of rich rubber materials such as: NR, SBR, EPDM, NBR, ACM, AEM, CR, HNBR, PU, SI, FKM.Thay mặt kính Ipad Thay mặt kính Ipad giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hànhThay mặt kính Samsung Thay mặt kính Samsung giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hànhthay mat kinh Iphone Thay mặt kính Iphone giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hành Thay mặt kính Iphone 6S Thay mặt kính Iphone 6S giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền. Nhận thay mắt kính Iphone 6S cho các cửa hàng Cọc khoan nhồi Nền Móng Đất Phương Nam chuyên thi công cọc khoan nhồi mini với phương pháp và thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Gọi ngay 0919 49 8080Phụ kiện nhà bếp Phụ kiện nhà bếp bằng Inox 304 do Hòa Bình Glass sản xuất và phân phối giúp cho các bà nội trợ nhanh chóng giải quyết vấn đề dầu mỡ vì dễ lau chùi, tiện lợi và nhanh chóngGương soi Gương soi phòng tắm do Hòa Bình Glass sản xuất từ nguyên liệu kính Guardian của Mỹ với nhiều mẫu mã phong phúPhụ kiện phòng tắm Hobig chuyên sản xuất và phân phối phụ kiện phòng tắm, liên hệ để có bảng giá sỉ phụ kiện phòng tắm phù hợp cho mọi nhàPhụ kiện nhà bếp Hòa Bình Glass chuyển sản xuất và phân phối phụ kiện nhà bếp. Liên hệ để có bảng giá phụ kiện nhà bếp cho đại lý gương soi Hòa Bình Glass chuyển sản xuất và phân phối gương soi trên toàn quốc. Liên hệ để có bảng giá gương soi cho đại lýthay mặt kính điện thoại thay mặt kính điện thoại giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền và có bảo hành đầy đủthay mặt kính Iphone 6s Plus thay mặt kính Iphone 6s Plus giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền và có bảo hành đầy đủ

Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Góp ý    ¤   Tìm kiếm    ¤   Sơ đồ site

   - Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet 2.0
   - Người chịu trách nhiệm: Ông Đinh Văn Tiền - Hiệu trưởng Trường
   - Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
   - Điện thoại: 0703822315.