Trường Chính Trị Phạm Hùng http://tctph.gov.vn

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Phạm Hùng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022
15.08.2017


Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long, lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được tổ chức thành công tốt đẹp vào sáng ngày 05/7/2017. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Long chọn làm Đại hội điểm cho các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh rút kinh nghiệm.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Phan Văn Thành – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đ/c trong các Ban Chuyên đề của LĐLĐ tỉnh; đại diện các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, cùng 50/51 Đoàn viên Công đoàn (ĐVCĐ) được triệu tập của Trường đã về dự.
Đại hội đã được nghe đ/c Trần Xuân Đồng – Chủ tịch CĐCS Trường nhiệm kỳ 2012 – 2017 báo cáo tổng kết về kết quả hoạt động của Công đoàn Trường trong nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ tới. Đại hội lần này đã đánh giá cao những thành tích mà CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2017 đạt được và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua. CĐCS Trường nhiệm kỳ qua đã hoạt động theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, theo sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh. Bên cạnh đó, Công đoàn còn phối hợp với Chính quyền đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ.
Đại hội đã được nghe các ý kiến chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, của Đảng uỷ Trường, các ý kiến đề xuất của ĐVCĐ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà đại hội khoá X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Đại hội đã thông qua 02 nhóm chỉ tiêu lớn, bao gồm 05 chỉ tiêu do Công đoàn trực tiếp thực hiện và 05 chỉ tiêu do Công đoàn phối hợp Chính quyền thực hiện và được sự thống nhất cao trong ĐVCĐ.
Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành CĐCS khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 07 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bầu đ/c Nguyễn Văn Phước giữ chức danh Chủ tịch CĐCS, đ/c Cao Văn Trung giữ chức danh Phó Chủ tịch CĐCS.


URL của bản tin này::http://tctph.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=349

© Trường Chính Trị Phạm Hùng contact: cvtrung@tctph.gov.vn