Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Lịch sử Thứ năm, 7-12-2023

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
TRUNG TÂM GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TỈNH CỬU LONG

Trung tâm giáo dục chính trị tỉnh Cửu Long được thành lập tháng 2/1989 theo quyết định 265/QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cửu Long với chức năng nhiệm vụ: “Giúp Tỉnh ủy đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong và ngoài Đảng (ngoài diện đào tạo, bồi dưỡng của các Trường Đảng trung ương và Trường Đảng tỉnh), gồm cán bộ của các ngành tỉnh, huyện, thị theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh; biên soạn đề cương tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng đến các đối tượng cán bộ cơ sở; cung cấp thông tin tư liệu cho cán bộ chủ chốt và theo hệ thống dọc của ngành trong tỉnh nhằm tăng cường công tác chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong giai đoạn mới”.

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
STTHọ và tênChức vụGiai đoạn
1Trần Hiền TiếtPhó Hiệu Trưởng 1976-1986
2Châu Công Tính (Bảy Báu)Giám đốc 1989-1991
3Trần Minh Cảnh (Việt Sơn)Phó giám đốc 2 - 8/1989
4Nguyễn Doãn TịnhPhó giám đốc 1989-1991
5Nguyễn Thanh HàoPhó Giám đốc  10-1990

TRUNG T GIO DỤC CH͎H TRỊ TỈNH CỬU LONG

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TỈNH CỬU LONG

(2/1989 - 10/1991)

Cuối thập niên 80, tình hình khủng hoảng ở Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn không tốt đến tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân ta. Trước tỉnh hình đó, để đáp ứng nhanh chóng và kịp thời công tác giáo dục lý luận chính trị và quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm ổn định tư tưởng chính trị, củng cố nhận thức về chủ nghĩa xã hội, về sự nghiệp đổi mới do đảng ta khởi xướng. Trung ương Đảng đã chỉ đạo thành lập Trung tâm giáo dục chính trị từ Trung ương đến huyện, thị.

Thực hiện chủ trương trên, Trung tâm giáo dục chính trị tỉnh Cửu Long được thành lập tháng 2/1989 theo quyết định 265/QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cửu Long với chức năng nhiệm vụ: “Giúp Tỉnh ủy đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong và ngoài Đảng (ngoài diện đào tạo, bồi dưỡng của các Trường Đảng trung ương và Trường Đảng tỉnh), gồm cán bộ của các ngành tỉnh, huyện, thị theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh; biên soạn đề cương tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng đến các đối tượng cán bộ cơ sở; cung cấp thông tin tư liệu cho cán bộ chủ chốt và theo hệ thống dọc của ngành trong tỉnh nhằm tăng cường công tác chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong giai đoạn mới”.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị có nhiệm vụ, quyền hạn tương đương như một ngành tỉnh, có tài khoản và con dấu riêng.

* Tổ chức, biên chế: Ngay từ khi thành lập, trung tâm có 8 đồng chí, trong quá trình hoạt động được bổ sung thêm.

- Ban giám đốc:

+ Đồng chí Châu Công Tính (Bảy Báu), Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Giám đốc.

+ Đồng chí Trần Minh Cảnh (Việt Sơn), Phó Giám đốc (tháng 2 - 8/1989).

+ Đồng chí Nguyễn Doãn Tịnh, Phó Giám đốc.

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Phó Giám đốc (từ tháng 10/1990).

- Phòng, khoa:

+ Khoa bồi dưỡng chính trị: 2 đồng chí.

+ Khoa báo cáo viên và thông tin thời sự 1 đồng chí.

+ Phòng kế hoạch trị sự 6 đồng chí.

Tổ chức Đảng, Đoàn thể: sinh hoạt chung với Ban tuyên giáo.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm liên kết với Trung tâm giáo dục chính trị thị xã Vĩnh Long để làm điểm mở lớp. Giáo viên giảng các lớp, phần lớn mời ở trung ương như Trường Nguyễn Ái quốc II, Trường Nguyễn Ái Quốc VII, Nhà giáo dục chính trị trung ương phía Nam và giáo viên trong tỉnh tùy theo mục đích, yêu cầu, tính chất của lớp học.

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Hệ đào tạo:

+ Chương trình trình Trung cấp lý luận chính trị (có cải tiến) gồm 5 môn: triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng,  xây dựng Đảng với tổng thời gian 780 tiết, cho cán bộ trong và ngoài Đảng (cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, khoa học kỹ thuật).

Trung tâm mở được 4 lớp Trung cấp lý luận chính trị với 286 học viên.

+ Chương trình cao cấp lý luận chính trị: phối hợp với Trường Nguyễn Ái II mở tại tỉnh cho cán bộ chủ chốt ngành tỉnh, huyện, thị 1 lớp với 128 học viên.

- Hệ bồi dưỡng:

+ Bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế (3 tháng): phối hợp với Trường Nguyễn Ái Quốc VII mở 2 lớp, 186 học viên cho Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Xí nghiệp; Trưởng, Phó phòng các ngành có chức năng quản lý kinh tế của tỉnh.

+ Bồi dưỡng chuyên đề đổi mới kinh tế và quản lý kinh tế (10 ngày): phối hợp với Nhà giáo dục chính trị trung ương (phía Nam) mở 3 lớp với 268 học viên cho Trưởng, Phó ngành tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện, thị; Ban Giám hiệu, giảng viên các trường, cán bộ nghiên cứu Văn phòng cấp ủy , Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện.

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền và báo cáo viên (6 ngày): mở 8 lớp với 351 học viên cho Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn; báo cáo viên của huyện ,xã.

+ Bồi dưỡng giảng viên trường ngành và trường huyện: mở 2 lớp, 48 học viên.

- Hỗ trợ về mọi mặt cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị mở các lớp bồi dưỡng:

+ Bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông.

+ Bồi dưỡng chi ủy mới đắc cử.

+ Bồi dưỡng đối tượng Đảng và đảng viên mới phát triển.

- Cùng với công tác đào tạo bồi dưỡng, Trung tâm đã tổ chức được 57 cuộc báo cáo thời sự về tình hình thế giới và trong nước cho gần 4.500 cán bộ của tỉnh. Hàng tháng tổ chức báo cáo thời sự cho cán bộ hưu trí, cựu chiến binh huyện, với hơn 6. 800 lượt cán bộ tham dự.

- Ngoài ra Trung tâm còn biên soạn tờ tin, sổ tay tuyên truyền nhằm đáp ứng một phần nhu cầu thông tin cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành tỉnh, huyện, thị, xã, phường.

Tóm lại: với thời gian ngắn (chưa đầy 3 năm) hoạt động, Trung tâm đã tự tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo bồi dưỡng được 7 loại chương trình với 19 lớp, 1.345 học viên dự học, tổ chức nhiều cuộc báo cáo thời sự có hơn 11.300 cán bộ tham dự. Từ đó đã nâng cao trình độ lý luận, quan điểm lập trường, phẩm chất chính trị, năng lực công tác cho nhiều cán bộ trong tỉnh, đáp ứng phần nào nhu cầu thông tin cho cán bộ lãnh đạo, quản lý từ ngành tỉnh đến cơ sở.

Với những thành tích đạt được, Trung tâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 1 bằng khen và 2 cờ đơn vị tiên tiến.

 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 004082398
IP của bạn: 44.212.96.86
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com