Trang chính
¤ http://tctph.gov.vn Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Góp ý    ¤   Tìm kiếm    ¤   Sơ đồ site
Trang nhất Thứ bảy, 1-11-2014

LỊCH THI LAI LỚP TC-HC-CQ-K12

Xem tiếp...

          Thông tin Đào tạo

Điểm Thi Lần 2

[27.10.2014 22:38]
Điểm Thi Lần 2
(Đã đọc: 68)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Quyết Định về việc công nhận có trình độ lý luận chính trị tương đương Trung cấp lý luận chính trị
          Hoạt động của Trường

Khai giảng lớp Bồi dưỡng về Nghiệp vụ công tác Tôn giáo

[24.10.2014 13:36]
Khai giảng lớp Bồi dưỡng về Nghiệp vụ công tác Tôn giáo
(Đã đọc: 29)Xem tiếp...

Những bản tin khác

LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K53
          Đảng ủy

NHẬN THỨC VỀ DÂN CHỦ TRONG CƯƠNG LĨNH

[08.06.2011 16:23]
Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Sau đây gọi tắt là Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). (Đã đọc: 2409)Xem tiếp...
          Công đoàn

CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

[24.10.2014 13:35]
CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
(Đã đọc: 23)Xem tiếp...

Những bản tin khác

SÁNG MÃI TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
          Đoàn Thanh niên

Hưởng ướng năm thanh niên tình nguyện 2014

[13.03.2014 07:59]
Hưởng ướng năm thanh niên tình nguyện 2014
(Đã đọc: 271)Xem tiếp...

Những bản tin khác

Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 của Đoàn Trường Chính trị Phạm Hùng.
          Nghiên cứu - Trao đổi

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP Ở 22 XÃ NÔNG THÔN MỚI

[22.02.2012 13:45]
(Đã đọc: 1068)Xem tiếp...

Những bản tin khác

ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG TĂNG LÊN Ở XÃ NÔNG THÔN MỚI
 Lịch học tập 
 

Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước-K53

Trung cấp Hành chính hệ Chính quy - K12

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Tại chức- K31 ( Bình Minh)

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Tại chức- K30 (Mang Thít)

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Tại chức- K29 (Vũng Liêm)

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Tại chức- K28 (TPVL)

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Tại chức - K27 (BT)

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Tại chức - K26 (CAT)

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Tại chức - K25 (TB)

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Tại chức - K24 (CAX)

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Tại chức - K23 (MT)

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Tại chức - K22 (TO)

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Chính quy - K17

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Chính quy - K16

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Chính quy - K15

Trung cấp Lý luận CTHC hệ Chính quy - K14


 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000638805
IP của bạn: 54.234.0.85
¤ http://tctph.gov.vn Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Góp ý    ¤   Tìm kiếm    ¤   Sơ đồ site

   - Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet 2.0
   - Người chịu trách nhiệm: Ông Đinh Văn Tiền - Hiệu trưởng Trường
   - Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
   - Điện thoại: 0703822315.